Бог на чудесата

1. Създателю, небесен  

на всичко в този свят. 

Твоя дом са небесата. 

Слава на Всевишния.  


Бог на чудесата във света,  

Отче Свят Си, Свят Си!  

Вселената отдава Ти хвала,  

Отче Свят Си, Свят Си!  

Бог на всичко в света. /2 


2. Рано всяка сутрин, 

ще празнувам в светлина. 

А щом препъна се във мрака, 

името Ти ще зова.  


Алилуя, Бог на всичко в света! /3 

Сърцето Си открий ми, Господи,  

Отче дръж ме, дръж ме. 

Вселената отдава Ти хвала, 

Отче Свят Си, Свят Си. /3