Безброй причини

Възхвалявай Го ти, Него прослави!  

Бог е така велик!  

Както никога преди, прослави  

Святото име ти!  


1. Разсъмва се, ето нов ден идва 

и пея пак на Теб хвала. 

И в моят земен път през каквото и да мина, 

на Теб ще пея и до залеза. 


2. Богат си Ти със любов безкрайна. 

Добър, велик, милостив си Ти! 

За Твойта благост всякога ще пея, 

за хилядите Твои чудеса. 


3. Дори в деня, в който нямам сили  

и моят път е към своя край,  

душата ми пак за Теб ще пее 

безброй причини ще намеря, знам.