Аз ще пея за любовта Ти

Аз ще пея за любовта Ти, 

аз ще пея за милостта Ти, 

аз ще пея за Тебе 

Боже мой!  


Любовта Ти е висока, 

любовта Ти е дълбока, 

любовта Ти е широка, 

дълга е! 


Тя достига до небето, 

до дълбините на морето, 

от изток до запад 

тя е вечна! 


Ще танцувам пред престола /3 Боже мой  

Обичам Те Исусе /3 Боже мо