Аз съм Твой

Тук стоя с ръце издигнати към Теб,  

усещам силата Ти как пулсира в мен.  

Аз знам, по име ме повика Ти,  

в Своя Дом ме настани – сега съм само Твой.  


1: Аз съм Твой, принадлежа на Теб!  

Искам днес да дойдеш, с нов копнеж вътре в мен,  

копнеж да познавам, Боже, само Теб!   


2: И пред Теб, издигам ръцете си,   

Отдавам Ти със песен хвалата си!  

Днес във мен, всичко копнее – обичам Те!   

Аз съм само Твой