top of page

9 библейски препоръки за добро душевно здраве

превод от немски език Р. Стоянова


1. Пазете вратата на вашите мисли, на вашия ум

За да имате добро душевно здраве, е абсолютно необходимо да контролирате съвсем съзнателно вашите помисли. Започва се преди още дадена мисъл да се е оформила и да ви е завладяла. Псалмистът казва: „Няма да положа пред очите си нещо подло; мразя делата на предателите, те няма да се прилепят към мене.” (Пс. 101:3)


„ Ще запазиш в мир непоколебимия ум, защото той на Тебе се надява.“ (Ис. 26:3)


2. Не се дръжте упорито за вашето минало

Мнозина се борят с емоционални проблеми, защото не искат да изоставят миналото си. Не можете да се промените, ако стоите неподвижно там. Това, което е минало, е просто преминало – оставете го да си отиде, край! Апостол Павел ни казва: „Братя, аз… едно само правя: забравил това, което остана назад, и отправил се към това, което е напред, аз се стремя към целта – към наградата на небесното призоваване от Бога чрез Иисус Христос.“ (Фил. 3:13-14)


3. Сложете настрана своето огорчение

Огорчението трови вашите мисли и вашия дух. Отстранете този товар. Съпротивете се, като си повтаряте често: отказвам да се огорчавам, отказвам да се огорчавам! „Внимавайте да не би някой да се лиши от Божията благодат; да не би да поникне горчив корен и да навреди, а чрез него да се отровят мнозина.“ (Евр. 12:15)


4. Учете се да бъдете доволни

Емоционалните проблеми на някои хора произтичат от това, че те никога не са доволни. Те винаги са устремени към търсене на нещо ново, на нещо друго. Тяхното вечно недоволство ги държи в емоционален вакуум. Те нямат радостта на осъществяването.


Задоволството е положителна нагласа и отношение, а нагласата влияе, по принцип, пряко на нашето душевно здраве. Апостол Павел казва: „… защото се научих да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.“ (Фил. 4:11-13)


5. Спрете със самосъжалението

Всеки е склонен от време на време да се самосъжалява. Това е нормално. Причината, поради която някои хора преживяват емоционални катастрофи е и тази, че те дълго време се занимават само с това да причиняват сами на себе си болка. Ако това се практикува постоянно, води към депресия. Животът е пълен със сърцераздирателни мигове. Понякога нашият дух се чувства съкрушен и очите ни леят сълзи. Точно тогава трябва да си кажем, точно тогава трябва да си спомним: „Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост.“ (Пс. 30:5)

Пресушете сълзите, обършете ги, спрете със самосъжалението. Утрото идва.


6. Съхранете в себе си весело сърце

„Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите.“ пише в Притчи 17:22, а преводът на Лутер казва: „Веселото сърце е благо за тялото.“ Емоционално здравите хора знаят как да се смеят. Те могат да се смеят и над проблемите, те могат и на себе си да се смеят. Мислете за думите на Неемия: „не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила.“ (Неемия 8:10).


7. Не се опитвайте да разбирате всичко

Винаги ще има неща, които няма да може да си изясните. Ще има винаги въпроси без отговор. Библията ни учи: „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.“ (Пр. 3:5)


8. Обличайте се в Божието всеоръжие

Врагът на душите ни е стартирал една целенасочена атака – да спечели битката срещу нашия мисловен свят. Трябва да му противостоим с Божието всеоръжие. А то е устроено така, че да може да устоява срещу огнените стрели на дявола и да ни защитава от тях. Прочетете в Ефесяни 6:13-17, където ясно се казва за какво служи щитът и бронята, и шлемът, и за какво е мечът на Духа. „И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7). Никога не се предавайте, съпротивете се, борете се срещу него.


9. Винаги дръжте погледа си към вечността

Този свят не нашият окончателен дом. Нещата тук са временни, така че не оставяйте те да ви влияят така, сякаш са вечни. Още днес може да е нашия последен ден на тази земя. А утре може да сме във вечността. Ако този свят е всичко, което имате пред очите си, то би трябвало да сте много разочаровани и подтиснати. Тогава всичко би било наистина трагично и страшно.


Тайната на доброто емоционално здраве се състои в това да държим винаги пред погледа си надеждата за вечността. Да гледаме към горното и към вечните неща.

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page