top of page

3 въпроса към Иван ИвановМ. Д. Кажи ни за най-новата песен, която си написал или върху, която работиш. Каква е историята на тази песен? И. И. Последната песен, която Бог ми даде се казва: „Каниш ме да дойда“. Написах я след една година и половина от последната песен, която написах. Бях вдъхновен от няколко пасажа в Библията. Единият е Йоан 10-та глава и живота на Моисей. Особен момент за мен беше, когато Бог покани Моисей на планината и му даде Закона, каза му за скинията и му разкриваше чудни неща. В живота на Моисей има нещо специфично и това е, което ме изобличи. След всичко, което Бог му разкри, след всички чудеса, които той видя, и които Бог извърши чрез него, Моисей каза на Бога: „искам да видя лицето Ти“. Една година и половина не съм имал песен, защото търсих благословения, чудеса и други проявления за мен самия. С тези пасажи Бог отново отвори очите и сърцето ми да осъзная, че Той е по-ценен от всичко и че Той е моята най-голяма нужда и желание. Бог иска да сме близки с Него. Той иска да ни разкрие лицето и славата Си!


М. Д. Ти си още младоженец. (Иван се ожени през юли тази година за прекрасната Севда.) Какво би посъветвал младежите, които все още не са срещнали любовта на живота си?

И. И. Трудно ми е да дам съвет по този въпрос. Аз съм човек, който е допуснал много грешки в миналото си в това отношение. Сексът е само за брака. Не давайте сърцата си лесно. Едни го дават лесно, други трудно, но след грешен избор всички си го взимат наранено и ограбено. Бог иска да пазим сърцата си! Най-добрият начин според мен да намериш жената от Притчи 31-ва глава е като обичаш Бога, служиш Му вярно и се опитваш да живееш истински за Него. Бог действа като земното притегляне. Всеки, който Го търси истински и вярно, е близо до Него. Когато си близо до Исус, ще си близо и до жената, която е дар от Бога.


М. Д. Ти си нов работник на БХСС. Какво би искал да видиш да се случва през тази академична година?

И. И. Искам да видя Божието царство да расте в България и университетите в нея. Искам да виждаме плод от труда си. Искам да има новоповярвали. Искам да имаме повече вяра и доверие в Бога. Искам да видя, че ние като християни и студенти растем в познание на Христос и сме променени по Неговия образ. Искам да видя повече да се обичаме, да сме по-единни и да заставаме срещу всеки страх и трудност, да бъдем смели, и да се доверяваме на Бога.

Последни публикации

Виж всички

1 Comment


Много се радвам, че Иван е част от екипа на БХСС. Благодаря за служението му.

Like
bottom of page