top of page

Хората не са проекти

от Кристофър К. Лий


Едно лято на лагера на InterVarsity на брега на морето един студент сподели тази история: Докато седял на тревата в двора на университета, четял книга и си ял обяда, няколко християни се приближили до него. Те поговорили с него, разбрали че е атеист и му дали кратко изложение върху Евангелието. Накрая го попитали дали могат да се молят за него, за което той се съгласил. По-късно той ни каза: „Казах „да“, за да ме оставят на мира. Те се отдалечиха като си дадоха „хай-файв“ един на друг, но за мен преживяването не беше никак духовно.“


За тях взаимодействието било насърчение. Но за него това било натрапване. Същите обстоятелства, много различни интерпретации. Бих искал да мисля, че съм по-внимателен към духовните нужди на хората, отколкото тези студенти са били и че знам как да се справям с всяка ситуация. Но истината е, че съм правил същата грешка, дори и с близките си приятели.


В колежа често канех най-добрия си приятел, който беше агностик, в моята църковна група. Той присъстваше на случайни социални излизания или специални събития. Едно лято започна да идва системно. Усещах промяна в сърцето му. „Не се вълнувайте прекалено. Аз съм просто тук, за да намирам приятели - обясни той. - Нямам намерение да се покайвам.“


Въпреки че оценявам честността му, се почувствах малко смутен.


Изглеждах ли твърде нетърпелив да го доведа до вярата? Разбира се, исках той да познае Исус. Но не исках да изглеждам като продавач на употребявани автомобили. Много хора са притеснени, че християните имат план да ги обърнат. Някои смятат, че ние сме „приятелят“, който винаги подтиква човек да влезе в пирамидална схема.


Хората не обичат да бъдат продавани. Нашите приятели не искат да бъдат третирани като проекти.


Дон Евертс и Дъг Шауп пишат в „Някога бях изгубен“ (I Once Was Lost): „Никога не третирайте хората като проекти. Дайте сърцето си.“ Те продължават като обясняват петстепенна рамка за постмодерното евангелизиране - първата стъпка, на която е да се установи доверие. Хората трябва да знаят, че ни вълнуват техните интереси. Но и самото доверие не е достатъчно. Приятелите могат да разпознаят нашите добри намерения и все пак да казват: „Това, което е правилно за теб, не е правилно за мен.“


Запомнете: Няма формула. Инструменти като петте степени са полезни за идентифициране на сърдечните позиции, но те не променят сърцата - Духът го прави. Когато се доверим на нашите инструменти, ние поставяме прекомерен натиск върху себе си. Ние идолизираме контрола и поемаме роля, която само Бог може да изпълни. Ставаме нетърпеливи да видим обръщане и в крайна сметка се отнасяме към хората като към проекти. Не е чудно, че много хора - вярващи и невярващи - споделят отвращение към „евангелизирането“. Но доброто евангелизиране не е задължително „свършено“, преживяно е.


И ние като Църква трябва да започнем да се доверяваме повече на Бога. Най-голямото предизвикателство пред нашето евангелизиране не е хедонистичната култура или релативистичния мироглед. Нито пък е научното мислене или религиозния плурализъм.


Не, това е нашето собствено свидетелстване с неверие. В църквата пеем песни за това колко велик и способен е нашият Бог, но се държим така, сякаш Той се нуждае от нашата помощ. Изглежда ние вярваме, че нашите ближни някак са по-малко достъпни от предишните поколения. Смятаме, че трябва да направим Църквата по-привлекателна за търсещите, хвалебната музика по-съвременна, библейските истории по-актуални. Ние работим така, сякаш обичаме Божията църква повече, отколкото Той я обича.


Разбира се, модерното общество може да е различно и комплексно. Но когато става дума за копнежа на човешкото сърце, „няма нищо ново под слънцето“ (Еклисиаст 1:9).


Хората търсят Бога. Те може и да не изразяват това желание изрично или в религиозен план. Но нашите ближни копнеят за надежда, която е твърда, мир, който надхвърля разума, любов, която продължава. И нашият Господ Исус, Който е същият вчера, днес и утре, е достатъчен за тях, както е за нас.


Авторът Скай Джетани, който говори преди няколко години в Църквата Маринърс, поднови моето разбиране за евангелизирането: „Основната цел на Църквата - преди мисията, преди изцелението, преди да трансформира културата - първата ѝ цел е да даде удивително виждане за това Кой е Исус Христос и да Го остави Той да привлече хората към Себе Си.“


Като се съсредоточим върху добротата на Исус, ще сме по-малко фокусирани върху нашата неадекватност. Ще се тревожим по-малко за възприятията на хората около нас, които пречат на вярата им. И ще се отнасяме към тях като към хора, а не като към проекти.

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page