top of page

Размисли за святостта – Променен ум


Кори Тен Бум е от семейство, което по време на германската окупация на Холандия през Втората световна война взема участие в Съпротивата срещу нацисткия режим като укрива евреи в семейната къща, водено от своите християнски убеждения. След разкриването на тази дейност, семейството е арестувано и разпратено по затвори и концентрационни лагери. В крайна сметка Кори и сестра ѝ Бетси се оказват в лагера Равенсбрюк в Германия, където Бетси умира поради непосилен физически труд, а Кори оцелява.


Как да знаем дали сме отделени и осветени?

Спомням си как сестра ми Бетси наистина израсна в святост. Веднъж четох едно писмо, в което се казваше: „Святостта е Святия Дух, святия Бог в сърцето ми, който ме прави подобен на Исус.“


Много от затворниците в концентрационния лагер постоянно чувстваха заплаха над себе си. Имаше толкова много престъпници сред тях и всичко беше толкова мръсно. Когато минавахме през гъста тълпа, винаги после трябваше да отстраняваме паразитите, които се полепваха по дрехите ни. Това често ме ужасяваше. Веднъж една от тези тълпи се появи на улицата и Бетси каза: „Обичам тълпата.“ Виждате ли, това е любящ отклик, отговорът на Господ Исус в Бетси. Тя не би могла да говори по този начин от себе си. Онова, което всъщност се случваше е, че тя отразяваше Него в този момент.


Когато започнеш да мислиш за това, се чудиш как такова нещо може да се превърне в реалност в мен? Как можем да имаме подобно новозаветно преживяване на святост? Онова, от което се нуждаем на първо място е безусловното предаване.


Римляни 12:1-2 казва: „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“


Виждате ли, един грънчар може да изглажда глината само, когато тя лежи напълно в ръката Му. Това изисква пълно предаване.


Когато Господ ни казва: „Дай ми сърцето си“ и ние го правим, тогава трябва да се доверим, че Той ще го вземе. Това предаване е важно не само, когато има големи събития в живота ни, но и в ежедневието. Баща ми беше часовникар. Той ми каза веднъж: „Моето име е в моя магазин, но наистина името на Бога трябва да бъде в магазина, защото съм часовникар с Божията благодат“.


Когато се предадеш на Господа, Той е с теб. Той е твоят водач и Пастир завинаги. Споменах думата „водач“. Алпийски алпинист, придружен от водач, ще го използва, когато пътят е много лесен и много прав, но и когато е стръмен и опасен. Водачът винаги ще бъде с него по време на изкачването.


Същото важи и за Господ. Той винаги е с нас. Днес, докато готвите, пишете, преподавате, докато работите в офиса. Днес може да имате или да нямате трудности, но вашият Водач е с вас; Господ е с вас.


Знаем, че когато възникнат трудности, Той няма да ни остави. Знам от опит. Приех Господ Исус, когато бях на пет години. И Той никога не ме е предавал! Ще има много битки, но един ден ще има мир и никога няма да бъдем сами в нашата борба.


Святият Дух може да направи това и вашето тайно оръжие е вашата връзка с Исус и силата на Святия Дух. Ако е трудно, повикайте Го. Бог освещава това, което е предадено и посветено на Него. Трябва да Му се предадем, да Му се посветим. Това може да бъде постигнато чрез благодат. Бог ще направи това, което е необходимо, за да ви оформи. В противен случай никога няма да се случи.

И когато се предадете, Бог ще очисти това, което взима, и ще го изпразни, преди да го очисти. И тогава Той ще изпълни онова, което е изпразнил, и това, което е изпълнил, ще използва.


Това означава, че живеете в Исус Христос, Който живее във вас. Това не спира с предаването, точно както бракът не свършва на сватбата.


Виждате ли, святостта може да доведе до нов конфликт. Дяволът иска да ни доведе в енергията на нашата вътрешна същност. Да проповядваме себе си, да разчитаме на себе си, да се хвалим с вярата си, да се гордеем със собствените си преживявания. И тогава дяволът ще ти каже: „Наслади им се!“ Но това не е правилно. Не трябва да разчитате на опитностите от преди. Това може да укрепи вашата вяра, но святостта означава да живеете като Исус Христос, Който живее във вас. Това ще стане един вид процес на ежедневно предаване. Упражнение с вяра. Ежедневно упражнение в послушание.


Християнинът, който прави компромиси, който само частично се е предал, ще намери живота наистина труден. Никой не може да служи на двама господари.

Когато чуете това, може да кажете: „Да, разбирам, но вярата ми не е достатъчно голяма.“ Сега обаче не е време да размишлявате над собствената си вяра. Трябва да погледнете към Господа.

Веднъж чаках пред един много примитивен мост в Нова Зеландия. Пътувахме с кола, но не смеехме да пресечем. Първо, един от мъжете в колата отиде да разследва дали мостът е достатъчно стабилен. Изглеждаше достатъчно як, въпреки че беше много примитивен, и ние прекосихме без проблем. Този човек не разследваше нашето доверие в моста.


Много често сме склонни да разглеждаме нашата вяра и разбираме, че тя е голяма и силна, или слаба и малка. Но не трябва да изследваме нашата вяра; трябва да изследваме моста. Не трябва да разчитаме на себе си, а на Него. И когато гледаме към Исус, знаем, че Той е силен.


Светият Дух няма да ви изостави. Неговият мир ще царува в сърцата ви. Приемането на святост е решение. Господ ви е избрал за Своята служба. Пътят е нагоре. Когато изкачвате планина, не означава, че сте стигнали до връх Еверест. Това е голямо пътешествие, но е чудесно, че когато сме с Исус, ние сме с Бога.


Ваш ред е

В каква област от живота си знаете, че вашите действия и отговори трябва да бъдат осветени? По какъв начин умът ви трябва да бъде подновен и трансформиран? Отделете малко време да се молите за благодатта да разчитате на надеждната сила на Бога, за да ви даде възможност да бъдете трансформирани във вашите думи и действия.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page