top of page

Послание на истина за Новата година

Ново начало

Новата година вече започна! И както годината преди нея, тези нови 365 дни идват с много очакване.

 

Много хора започват 1 януари с цели, надежди, мечти и може би дори план за действие за всичко, което биха искали да постигнат. Възможностите за новогодишен списък с резолюции са безкрайни. Някои от най-често срещаните включват редовно спортуване, по-здравословно хранене, напредък в работата и качествено време, прекарано със семейството. Житейските цели и решения могат да бъдат чудесен начин да започнете годината, стига да се поддържа здравословен баланс.

 

За християните, началото на новата година настъпва с нови напомняния за славните обещания, които Бог е дал на своя народ чрез Библията. За християните – тези, които са се покаяли за греха си и са приели Исус Христос за свой Спасител – новата година е шанс за подновени посвещение да търсят Богa и да споделят добрата новина за Исус.

 

Пасажите по-долу са основополагащи истини, в които християните вярват. Те са фарове на надежда не само за новата година, но и за вечното бъдеще заедно с Богa.

 

Ако все още не сте положили своята вяра и упование в Исус Христос, тогава тези стихове носят страхотни новини. Евангелието на Исус е, че Неговото раждане, живот, смърт на кръст и възкресение от гроба в слава, дават вечен живот на онези, които се отвърнат от греха и приемат Исус за свой Спасител. Направете тази нова година началото на едно променящо вечността пътуване към това да станете дете на Богa!

 

Евангелски послания за Новата Година

  • „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога... Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ“

  • „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията…“ (1 Послание към Коринтяните 15:3,4)

  • „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Евангелие от Йоан 14:6)

  • „И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят … Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)“. (Послание към Ефесяните 2:1-2, 4-5)

  • „Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия Дух, Когото изля изобилно върху нас чрез Исус Христос, нашия Спасител, така, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.“ (Послание към Тит 3:4-7)

  • „Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.“ (1 Послание към Тимотей 1:15)

  • „[Исус] Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му; Който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо; Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви.“ (1 Послание на Петър 2:22-25)

 

Светлината на Евангелието

Нека тези писания се запечатат дълбоко в сърцата ви. Запомнете ги. Споделете ги с вашите приятели и семейство. Евангелието – или добрата новина – на Исус Христос е ярка светлина за един често тъмен свят. Ако вярвате в истините, които току-що прочетохте, съвсем уместно е да искате да споделите богатата надежда на Евангелието, особено в началото на новата година.


Ако сте прочели тези думи на добра новина като човек, който не вярва в Исус Христос, помислете, дали да не направите първата стъпка към вярата в Него, като се помолите за следните неща:


Небесни Татко, вярвам, че Исус Христос е твоят Син и че той умря на кръста, за да ме спаси от моя грях. Вярвам, че той възкръсна за живот и че ме кани да живея завинаги с него в рая като част от Твоето семейство. Заради това, което Исус направи, аз те моля да простиш греха ми и да ми дадеш вечен живот. Подкрепи ме по начин, който Ти е угоден и Ти носи слава. Амин.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page