Пастор Живко Тончев към студентите

Актуализирано: 9.12.2019 г.


Попитахме пастор Живко Тончев от Християнска църква "Благовестие" - Бургас какво би искал един пастор да правят студентите от неговата църква. Ето какво ни отговори той:


  • Да живеят богоугодно и да бъдат добър пример и насърчение на всички.

  • Да бъдат свободни да разговарят с него относно съмненията си, изкушенията си, победите си, паденията си, мечтите си...

  • Да се срещнат с него и да попитат с какво могат да са полезни.

  • Да имат студентска, младежка група в църквата и да се събират редовно.

  • Да участват в богослуженията според дарбите и призива си. Да се включат в някое служение - помощ в детското, да посрещат пристигащите, във видео служението, с мултимедията... според уменията си, за общото благо в църквата.

  • Да участват в инициативите навън - организиране на Публично четене на Библията, Молитвена закуска, раздаване на брошури, концерти...

  • Да се женят щом се обичат, без да чакат да завършат следването си.

  • Да се радват в Господа, да се наслаждават във вярата си и да бъдат благодарни!

Последни публикации

Виж всички