top of page

Осем урока по благовестие от Притчите на Соломон

Дейвид Мъри

Бихте ли желали курс по благовестване? Чели ли сте книгата Притчи? Ето няколко от уроците относно това как да благовестваме, които наскоро научих, докато я четях.


1. Лично обръщение

Диалозите в Притчите не са безличностни, отделени и отдалечени от нас, но близки, интимни и грижовни. Те са предадени в контекста на личен разговор от един човек на друг, от първо лице, единствено число към второ лице единствено число, от „аз“, обръщащ се към „теб“, а не „ние“ обръщащи се към „тях“.


Личното измерение е допълнително подплатено от честото обръщение към читателя със „сине мой“, особено в първите девет глави. Дори и човека, на когото благовестваме да не ни е син буквално, това е начинът, по който да гледаме на него, и да му говорим. Идеята не е да спечелим спор, а да изградим взаимоотношение.


2. Убедителност

Соломон не е лектор, той е душегрижител. Соломон не просто преповтаря факти, той убеждава хора. Той впряга множество аргументи, разнообразни илюстрации, съдържателни сказания и запомнящи се истории като убеждава своя читател да се обърне от безумието към мъдростта. Той призовава, пленява, моли, трогва и умолява. Великият цар не се срамува да умолява за внимание и за промяна. Той е дързостен и състрадателен оратор.


3. Яснота

Докато при апостол Павел, основното благовестителско оръжие са неговите систематични и логични разсъждения, Соломон използва ярки картини. Той описва Княгиня Мъдрост и Госпожа Безумие. След това илюстрира всяка от тези противоположни дами в живописни и поразителни цветове: безумието в цялата му зловеща грозота; мъдростта в цялата ѝ завладяваща красота. Той претърсва света за незабравими картини и метафори, за да предаде истината на човешката съвест.


4. Изобличение

Всяка притча може да бъде проследена до един от Божиите морални закони, обобщени в Десетте заповеди. Следователно, ние не трябва да се изненадваме, ако притчите често ни карат да се чувстваме виновни или осъдени. Четейки един след друг тези фокусирани малки епиграфи, понякога се чувстваме все едно нашите души са обстреляни от автомат. Тяхното събирателно влияние е смиряващо и сърцесъкрушаващо.


Докато четем началните притчи от книгата, които често описват младеж, избиращ безумни пътеки, ние поклащаме глава, докато не осъзнаем, че четем своята собствена биография.


5. Привлекателност

Соломон не просто ни показва, колко гаден е грехът ни, за да ни уплаши. Той също ни показва, колко привлекателна е мъдростта. Мъдростта пленява, изумява, заинтригува, привлича, примамва и увлича, докато ние бъдем притеглени, не просто своеволно, но неустоимо, към нейната магнетична прелест. Да, ние трябва да се откъснем от греха, но най-големият мотив за това е красотата на божествената мъдрост.


6. Яснота

Соломон никога не използва бледосиво, когато има на разположение лъчисти цветове. В Притчи няма средно положение, объркваща мъгливост или гъвкави компромиси. Има два пътя, два избора, две крайни точки, и само две. Има път на мъдростта, който завършва с вечния живот. Има път на безумието, който завършва с вечната смърт. Изборът не може да бъде изразен по-ясно от дългите диалози в Притчи глави 1-9, и особено от множеството притчи, които представят този избор отново и отново от глава 10 нататък. Ние сме оставени без съмнение, че сме на един от тези два пътя, и сме се запътили, съответно, към една от две възможни крайни точки.


7. Фокусирани върху Христос

Притчи не е просто избор между две философии, но избор между два народа. Това е избор между онзи, който е безумен (дявола) и онзи, който е мъдър (Божият Син). Притчи 8 ни намеква за лице в Троицата, Който конкретно въплътява Мъдростта на Бога. Но едва Новият завет потвърждава Исус, като Мъдростта на Бога (Матей 11:19, 1 Коринтяни 1:24, Колосяни 2:3), като Онзи, Който съвършено въплътява всичката мъдрост, която се намира в Притчите. Четенето на Притчите през лещите на Новия завет, хвърля изцяло нова светлина върху тази книга.


8. Практични

Веднъж дошли при Христос, Мъдростта на Бога, ние Го виждаме, като Онзи, Който единствен е изпълнил тази книга, и Който ни дава Неговата праведност, т.е. можем да гледаме на Притчите не толкова, като на осъдителен автомат, но като подробно ръководство, което ни помага да разберем как да живеем в множеството области на живота. Колко милостив е Бог да ни даде не просто Мъдростта въплътена, но такава практична мъдрост за всекидневието, която ни помага да живеем в благодарно покорство към Бога, Който ни е направил мъдри за спасение.


Източник: https://www.ligonier.org/learn/articles/8-lessons-evangelism-proverbs

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page