top of page

Обратно към основите

Актуализирано: 18.07.2018 г.


Подходящо е за първия ни пост да си припомним каква е нашата мисия.

Ние вярваме, че Бог е мисионерски Бог. Той работи в света от самото начало, за да помири хората със Себе Си и да благослови всички тях под Христовото царуване. Библията е историята на Божията мисия в нашия свят, както и история как Бог с удоволствие приканва хората да станат част от Неговата мисия. От призива към Аврам да стане народ, който да е за благословението на всички народи, до превръщането на Израел в народ от свещеници за всички хора, до служението на Исус и създаването на Неговата Църква, ние виждаме Бог да призовава Своите хора да носят Неговата мисия в този свят.


Бог е мисионерски Бог; да си част от Неговия народ означава и да си част от Неговата мисия.


БХСС се опитва да вземе тази истина насериозно. Ние вярваме, че Бог иска да благослови колежите и университетите в България и че ни е поканил да сме част от онова, което Той върши там. Всичко което правим като движение, е в отклик на това призвание и във вяра, че Бог има добри новини за униерситетите.


Аз си припомням за първите дни на Исусовото служение, за което четем в Евангелието според Йоан. Този разказ ми е служил за насока и насърчение, когато съм опитвал да съучаствам на Божията мисия в този свят.


Там разбираме, че това е мисия на Исус; Той е Този, Който спасява! Той и само Той е древното Слово на Бога, пълно с благодат и истина, Божия Агнец, който понася греховете на света и Христос, Който прави славата на Бога познаваема. Чрез Исус всички неща са дошли до съществуване и в Неговото име ставаме Божии деца. Бог е поел инициативата да благослови и спаси Своите хора – не е наша идея или поради нещо, което ние сме направили.


Текстът изяснява, че хората се трансформират, когато имат взаимодействие с Христос. Йоан Кръстител казва на Андрей и на другия ученик за Исус, но докато те не прекарват целия ден с Него, не произнасят думите „Намерихме Месия!” По същия начин, скептичният Натанаил не е убеден от свидетелството на Филип, а от няколкото минути на взаимодействие с Исус, след което сам започва да декларира, че Исус е Синът на Бога.


Това ми дава огромна надежда! Тази мисия не ни принадлежи, а и не зависи от нас. Исус е Този, Който донася спасение и благословение на университетите. Това не означава, че ние не играем никаква роля, но означава, че Исус е в състояние да се погрижи за Своята мисия. Исус работи в света около нас и Той е в състояние да убеди хората, че е Бог и че е добър. Христос дефинира мисията и какъв трябва да бъде Неговия мисионер.

Нашата опитност с Исус ни тласка към участие в Неговата мисия. Като проследяваме историите на всеки от първите свидетели, виждаме много чиста схема. Всеки от тях има лично преживяване с Исус. Само заради това, те са в състояние да идат и да споделят с някой друг с Кого са се запознали. Преживяното от тях беше толкова велико, че не можеха да не кажат на другите. И когато те свидетелстваха за Исус, виждаме, че Господ Сам подкрепи тяхното свидетелство – показвайки се като Един, Който е дори повече, отколкото учениците можеха да твърдят.


Ако ние ще споделяме благовестието, ние самите трябва да опитаме животоопределящото взаимоотношение с Исус. Само в контекста на познаването на Христос, ние можем изобщо да предложим нещо на другите. На практика най­важния аспект от нашата мисия е времето, прекарано с Бога чрез духовни дисциплини като молитва, хваление, и усамотение.


Исус ни дава важна роля в Своята мисия: да помогнем на своето семейство и приятели да дойдат и да Го видят. Фактически, това е естественото действие на всички, които са преживели живот с Исус. Като приканваме хората да се срещат с Христос, Той оживява и потвърждава нашето свидетелство чрез нашето общение и чрез Писанията. Така хората сами се убеждават чрез собствената си опитност в благовестието.


Нека Бог ни даде мъдрост и вяра да можем вярно да носим Неговата мисия, която Той ни е дал!


Надявам се този блог да ни помага и да ни насърчава в това!

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page