top of page

Обновен ум, трансформиран живот

от Стивън Никълс

"И недейте се съобразява с този свят, а се преобразявайте чрез вашия обновен ум, за да разпознавате от опит каква е Божията воля – кое е добро, приятно за Него и съвършено."

Знаете ли, че Римляни 12:2 често е един от библейските стихове, които се споделят най-често в интернет?


Може да е изкушаващо за някои християни да вземат стих като Римляни 12:2 и да го превърнат в лозунг за трансформиращо освещение, също като “Just Do It” на Nike, който е изцяло откъснат от предходните единайсет глави, написани от апостол Павел. И все пак, наставлението в Римляни 12:2 извира от “Божиите милости” описани в Римляни 3:21-12:1. Това незаслужено благоволение за изкупените грешници, дадено чрез Божията благодат в Христос, провокира изблик на благодарност и живот на радостно служение.


Д-р Спроул обяснява това по следния начин: “Бог ни дава откровението на свeтото Писание, за да могат нашите умове да бъдат променени, така че да започнем да мислим като Исус. Това е смисълът на oсвещението и духовния растеж. Ако сте разбрали нещо с умa си, но го нямате в сърцето си, то всъщност не е от полза за вас. Но не можете да имате нещо в сърцето си, без първо то да е дошло в умa ви. Това, което ние целим е да имаме ум, насочван от Божието слово.”


В друго наставление от своята класическа книга “Святостта на Бога”, д-р Спроул пише: “Ключовият метод, който Павел определя, като средството за достигане на трансформиран живот е чрез “обновяването на ума”. Това означава нищо повече и нищо по-малко от обучение. Сериозно обучение. Задълбочено обучение. Дисциплинирано обучение в Божиите неща. То открива тайната на Божието слово. Ние трябва да бъдем хора, чиито животи са били променени, защото умовете ни са били променени.”


Римляни 12:2 е критично важен шарнир на вратата на библейската истина. От една страна, имаме спиращата дъха перспектива на доксологията в Римляни 11:36: “Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава навеки. Амин.” От другата страна на вратата, в Римляни 12:3-21, се намират реални илюстрации на благочестие. Характерът на християнина е определен от смирено служение с фокус към Божието царство. Триумфалната емблематичност на Благовестието води до нов живот, маркиран от подновен стремеж към ума на Христос (2 Коринтяни 4:4; Колосяни 1:15). Това просто да предадем информация на човешкия ум, е недостатъчно. От събеседванията с най-учените изследователи на своето време в Израел и Гърция, и дори чрез разсъждаването върху своя живот преди обръщението си, Павел знаел, че знание отделено от любовта, възгордява. Разбира се, Благовестието е Добрата новина относно Исус. Но Божието слово също обяснява, как всесилната мощ на Святия Дух прави тази новина ефективна за нашите животи, чрез нашето покаяние от греха и вяра в истината, която намираме в Исус.


Римляни 12:2 също така стои в ярък контраст на потискането (или възпрепятстването) на истината, описана в Римляни 1:18-32. Не е учудващо, че помраченият ум винаги ще премества етичните норми и ще пропада все повече в тъмнината. По този път неверието крещи за одобрението на всички, като използва публично посрамване и юридически натиск за своите цели. Никой не отрича, че това се случва навсякъде. Предателското въстание срещу Създателя е в разгара си. Самозваните и самоопределени права в стремежа си към достойнство и свобода, изглежда стъпкват всякакво външно влияние, мъдрост и авторитет. Изгубила се е истината, че мъжете и жените са носители на образа на Бога, създадени в мъдрост, правда и святост. Вероятно Божието слово има какво да каже за начина, по който трябва да живеем? Болезнената трагедия на помрачения ум е очевидна, докато онези, които ние толкова обичаме, се самоунищожават в греховни лабиринти, които сами са си създали. Ние скърбим, когато правдата е захвърлена настрана, заради вредата, която тя би означавала за нашите семейства и ближни (Псалом 119:136). Чрез молби през сълзи, ние предупреждаваме, че те ще се подхлъзнат в пътя си на определеното време (Второзаконие 32:35).


Д-р Синклеър Фъргюсън допълнително обяснява връзката между Благовестието и благочестието: "Исус иска Неговите ученици да разбират значимостта на това, което Той дойде да направи за тях и след това те да направят връзка между това, което Той е направил и това, което те трябва да вършат. Проумяването, ключът към трансформирания християнски живот, се крие тук – не основно в нашите желания, нашите емоции или инстинкти, или дори нашата воля. Христос постепенно ще трансформира всички тях. Но Той извършва това, чрез нашето проумяване на Благовестието. Докато Неговата истина въздейства на начина, по който разсъждаваме, тя започва да променя начина, по който се чувстваме, а това от своя страна повлиява на това, какво желаем и на това как се държим. По този начин Благовестието направлява това, как живеем." Това е принципът, изложен в Римляни 12:1-2. Трансформацията на нашите животи се случва чрез средството на обновяването на умовете ни.


Най-вече, обновеният ум е белязан от упование в Библията, единственото непогрешимо мерило за вярата и живота ни. Тя е достатъчна. Чрез светлината на Писанието, ние започваме да разбираме Божия свят характер и да осъзнаваме нашата греховност – научавайки, че всичко беше загубено в Едем, и откривайки, защо копнеем да се върнем от изгнание в общението на Отца. Това от своя страна ни води до покаяние и поглед с радост към изкуплението, което намираме само в Господ Исус Христос. Мирът с Бога вече е възможен (Римляни 5:1) Радвайте се! Да бъдеш намерен в Христос и да живееш според Неговото разкрито Слово, носи истинското човешко достойнство и свобода. Обновеният ум води до трансформиран живот.


Източник: https://www.ligonier.org/learn/articles/renewed-mind-transformed-lifeПоследни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page