top of page

Мислете за себе си като за светия

Интервю на Джонатан Питърсън от Bible Gateway с Адисън Д. Бевере, автор на книгата Saints: Becoming More Than “Christians”

Библията използва думата „християнин“, за да опише последователите на Исус общо три пъти. Но има и друг идентификатор, който запълва страниците на Новия завет - дума, която погрешка е запазена за елита, носещ ореол, губеща нещо дълбоко в процеса: светци. Обгърната в тази древна дума е божествената покана да откриете кой сте създаден да бъдете, за да бъдете наистина такава личност и да се събудите в живота, който сте били предназначени да познавате.


Как общата култура разбира думата „светия“ и как тя се различава от това как Библията я използва?

Думата „светия“ ("светец") е неразбирана от стотици години. В много отношения тя се използва за подхранване на толкова грозния елитизъм в религията. Поради това ние в по-голямата си част просто използваме думата, за да се отнасяме към мъртви хора (или я използваме в саркастичен смисъл). Но ако разгледаме отново Писанието, несъмнено е, че всички сме призовани да сме светии. Всеки. Един. От. Нас.


Павел е този, който основно е използвал гръцката дума hagios (светии) и той я е използвал, за да предаде на аудиторията си мисионерско чувство за идентичност. Ако погледнете Новия завет, ще забележите, че Павел ще започне по-голямата част от писмата си, като се обръща към аудиторията си като светии - например „към светиите, които са в Ефес“ (Ефесяни 1:1); „На всички светии в Христос Исус, които са във Филипи” (Филипяни 1:1). Преди да ги помоли да направят каквото и да било, Павел, вдъхновен от Божия Дух, искал да напомни на аудиторията си кои са и да ги покани по нов начин да видят Евангелието да се разгръща във Филипи, Коринт, Ефес, Америка, Канада, Англия и т.н.


Написах книгата „Светии“, защото е толкова важно да осъзнаем, че светиите не са просто хора, живели отдавна. Това са последователи на Исус, които нарушават статуквото в настоящето. Те са бунтовници - отхвърлят царството на този свят, за да живеят в синхрон с по-голям Цар. Те са хора, които отказват да се подчинят на бариерите между светското и свещеното, защото знаят, че това, което правим в понеделник, е също толкова свято, колкото това, което правим в неделя.


Защо насърчавате християните да се определят като светии?

Нуждаем се от нов поглед към вярата в нашия постхристиянски свят, който губи надежда в религията. Повечето хора имат представа какво имате предвид, когато казвате „християнин“. Това е културен идентификатор, който е тъжно обвит в стигми и стереотипи, които не са хармонични с Евангелието и начина, по който Исус ходи по тази земя. Не че „християнинът“ е лош идентификатор, но е поевтинен от тези, които го твърдят, но не следват Христос.


Едно от нюансираните определения за светия е някой, който носи бъдеща реалност в настоящето. Реалност, белязана от Божията правда, радост и мир. Реалност, която е описана от пророците като деня, в който знанието за Божията слава ще покрие земята, както водите покриват моретата (Исая 11:9 и Авакум 2:14). Сега светиите улавят проблясъци на това видение и чрез силата на Божия Дух изграждат тази реалност в ежедневието си, като 1) вярват в това, което Божието Слово казва за тях и 2) разпространяват същата Блага вест в какъвто и свят да се окажат.


Каква е разликата между християнин и светия?

В строг смисъл наистина няма разлика. Ние ставаме християни по същия начин, по които ставаме светии: вяра, благодат, послушание и т.н. Всички ние сме призовани да сме християни - „малки христосовци“ - и всички ние сме призовани да сме светии - „святи“.


Веднъж Тома Аквински е написал, че „благодатта не е нищо друго освен начало на славата в нас“, и аз вярвам, че той е имал нещо дълбоко предвид. Светиите са хора с нетрадиционна слава. Слава, която подобно на Исус се движи в нашите ежедневни светове, възстановявайки маргинализираното и изпълвайки всеки ден с практически и лични демонстрации на вяра, надежда и любов. Ние сме посланици на Бога, разкривайки своята благодат на нашия свят, така че начинът, по който живеем, е от значение.


Каква роля трябва да има Библията в живота на светиите?

Библията е всичко, защото създава здрава рамка от миналото, настоящето и бъдещето. Това е Божията история за любовта, изкуплението и примирението. Без нея не знаем кои сме и губим от поглед какво сме поканени да бъдем като светии. Когато чета пасажи като Евреи 11, виждам, че съм поканен да участвам в Божието послание за спасение и възстановяване. Библията не е само за това, което се е случило с хората отдавна и там. Става въпрос за това, което Бог прави чрез нас (и ще прави чрез нас) тук и сега.


Какво е грях и как трябва да действат светиите спрямо него?

Ние разбираме греха погрешно, когато изгубим от поглед неговата история. Първото споменаване на мисията на Исус в Новия Завет се намира в Матей 1:21. Исус искаше да ни спаси от нашите грехове, за да не изпуснем истинският край и обхват на живота, който е сам Бог. За много хора „грехът“ е точно това, което се случва, когато пропуснете някоя произволна или движеща се цел - стандарт, който може да се променя от поколение на поколение. Но реалността е, че грехът е нарушение на отношенията, пропускане на целта, а именно да не се събудим в истинското чудо и красота на живота, които Бог и взаимоотношенията с Него и с другите, ни е създал да познаваме и на които да се наслаждаваме. Ето защо грехът е нарушение на любовта, истината и в крайна сметка на нашата жизненост.


Каква е твоята надежда за читателите на книгата ти „Светии“?

Искам хората да вземат от нея три неща: Първо, осъзнаването, че добрият живот, за който всички копнеем, не е нещо, което намираме. Това е онази личност, която ставаме. Добрият живот се намира само в това пътуване да станем светии. Точка.


Второ, искам моите читатели да намерят свеж език за описание на това какво означава да следват Исус в този постхристиянски свят.


Трето, надявам се хората да си тръгнат с разкритието, че всичко, което правят, е свещено. Още от времето на Просвещението, ние християните, сме изгубили толкова много в „светския“ свят: изкуство, наука, индустрия и т.н. Трябва да възвърнем тези пространства като свещени, и това не означава просто да плеснем прилагателното „християнско“ пред тях.


Ранната църква изпитваше трудности да разбере мащаба на обхвата на Евангелието и ние днес се борим със същото късогледство. Искам майките, механиците, финансовите директори, учителите и т.н. да видят своята работата като свята и значима. Има толкова много хора, които смятат, че живота и работата им нямат смисъл, тъй като не са в „църква / служение на пълно или непълно работно време“ и това е просто нелепо. Всъщност мисля, че тези термини (служение на пълно и непълно работно време) никога не трябва да се използват. Всички сме служители на Божията благодат, любов и истина. Ето защо се очаква ръководството на църквата да подготви светиите за работата на служението (Ефесяни 4). Трябва да преразгледаме как изглежда това в съвременния ни свят.


Кой е любимият ти библейски пасаж и защо?

Това е като да ме питаш кое дете е най-любимото ми (имам четири деца). Олеле! Предполагам, че ще трябва да започна с Римляни 8, защото този текст излага космическата визия за любовта, силата и възстановяването, която наистина е трудно да разберем. Според мен това е кулминацията на най-пълния дискурс на Павел относно Божиите плановете на завета и по какъв начин това е добра новина за нас днес.

Последни публикации

Виж всички

Hozzászólások


bottom of page