Мислете за себе си като за светия

Интервю на Джонатан Питърсън от Bible Gateway с Адисън Д. Бевере, автор на книгата Saints: Becoming More Than “Christians”

Библията използва думата „християнин“, за да опише последователите на Исус общо три пъти. Но има и друг идентификатор, който запълва страниците на Новия завет - дума, която погрешка е запазена за елита, носещ ореол, губеща нещо дълбоко в процеса: светци. Обгърната в тази древна дума е божествената покана да откриете кой сте създаден да бъдете, за да бъдете наистина такава личност и да се събудите в живота, който сте били предназначени да познавате.


Как общата култура разбира думата „светия“ и как тя се различава от това как Библията я използва?

Думата „светия“ ("светец") е неразбирана от стотици години. В много отношения т