top of page

Кога, Господи, кога? - I част

Джойс Майер

Служим на един вездесъщ Бог, Който ни наблюдава по всяко време. Бог не може да бъде изненадан. Той знае всичко преди още да се е случило. Повечето от нас се нуждаем да пораснем в доверие към Господа и да се научим как да накараме големия въпрос „Кога?“ да замлъкне. Аз съм прекарала голяма част от живота си в нетърпение, разочарования и обезсърчение. Чрез много преживявания съм се научила да се доверявам на Този, Който знае всичко.


Разбрала съм, че доверието означава да приемем факта, че някои въпроси ще останат без отговори, а също да поставим дните си, времето си в ръцете на Бога – да повярваме, че макар ние да нямаме всичките отговори, Той знае всичко. Той знае съвършеното време за всяко нещо от живота ни. Всички ние обаче желаем и се надяваме добрите неща да се случват в живота ни СЕГА, а не по-късно.


Колкото повече растем в познаването на Бога и напредваме в своя християнски живот, толкова повече се научаваме да вярваме за нещата, но не да се случват сега, а в Божието съвършено време. Евр. 11:1 казва: „А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“


Доверието и упованието в Бога често пъти означава да не знаем КАК Бог ще извърши това, което е необходимо да бъде извършено и да не знаем КОГА точно ще го направи. Винаги казваме, че Бог никога не закъснява, но освен това Той никога не избързва. Защо? Защото Той използва тези възможности да разпъне и увеличи вярата ни в Него и точно в това време на чакане да можем да израснем.


Доверието не се наследява, доверието се учи! Ние се учим да разчитаме на Бога като преминаваме през различни преживявания, които изискват нашето доверие в Него. Виждайки отново и отново Божията вярност, ние постепенно се освобождаваме от упованието в себе си, постепенно навлизаме в Неговата почивка и полагаме доверието си в Него.


Като гледаме на нещата по този начин, лесно разбираме, че времето играе важна роля в това да се научим да се доверяваме на Бога. Времето и доверието са братя. Те винаги работят ръка за ръка.


На точното време

Левит 26:4 казва: „тогава ще ви давам дъждовете на времето им и земята ще дава плодовете си, и полските дървета ще дават плода си.“ Гал. 6:9 казва: „да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.“


Кога е точното време и точния сезон? Вярвам, 1е то идва тогава, когато Бог знае, че ние сме готови, когато всички останали, които взимат участие също са готови, и когато всичко пасне съвършено в Божия цялостен план. Бог има индивидуален план за нас като личности, но Той също така има и цялостен план за целия свят.


Вижте, Бог не притиска, не тласка, не налага, не манипулира, не насилва хората. Той води, напътства, подтиква и предлага. Отговорност на всеки един от нас е да предаде собствената си воля на Него, за да може да служи на Неговите цели и намерения. За някои хора това отнема по-дълго време.


Следователно, ако Бог изгражда група хора или екип от хора, които ще работят заедно, част от тях могат да станат готови преди останалите. Отличен пример за това е един неженен, който се моли на Бога за съвършената половинка. Бог на практика подготвя неговата половинка, но човекът, който се моли може да се умори да чака, защото не знае какво точно се случва зад кулисите. Нежененият, който се моли за партньор, който да е зрял християнин, духовно напреднал, развил дарбите и плодовете на Духа, призван за служение на пълен работен ден, и т.н. може да трябва да почака, докато получи своята „специална поръчка“, напълно готова при пристигането. Това отнема време. Не е нещо, което се случва за една нощ. Но със сигурност Бог има точния човек за този, който се моли.


Дейв ме е получил много бързо, защото неговата молитва не е била пълна с изисквания. Той поискал от Бога жена, правилната за него, и поискал тя да бъде такава, която се нуждае от помощ. Той се молил от време на време в продължение на няколко месеца. След това се запознахме, излязохме пет пъти на среща и се оженихме. Само след три седмици брак той успя да стигне до заключението, че аз наистина се нуждаех от много помощ, защото имах множество проблеми. Дейв беше получил отговора на своята молитва много бързи, но му предстоеше да понесе много трудности, докато аз израствам в Бога и преодолявам проблемите от моето минало на насилие и малтретиране.


Бог е знаел, че Дейв беше достатъчно зрял, за да понесе и да се справи с трудните години за мен и затова му беше отговорил много бързо на молитвите за съпруга. Той беше достатъчно силен, за да помогне на някой като мен с много проблеми. Дейв също беше готов да бъде употребен от Бога по този начин и Бог наистина го употреби.


Това, което се опитвам да кажа е, че когато ние чакаме отговор от Бога, е важно да разберем, че в това време Бог може да работи в живота на няколко човека, за да може да отговори на нашите молитви. Вярата в това прави чакането по-поносимо. Точното време е тогава, когато Бог знае, че сме готови, а не когато ние си мислим, че сме готови.


Многото благословения прекалено рано могат да направят човек надменен и горделив. Не случайно Библията ни предупреждава да не поставяме новоповярвал на ръководни позиции. Такъв човек не е достатъчно зрял и подобно нещо може да го накара да се възгордее (1 Тим. 3:6).


Има време за всяко нещо в живота и има сигурност и безопасност, когато то се случва в Божието съвършено време.


Определеното време

Исус казва на учениците Си в Деяния на апостолите 1:6-8, когато те Му задават въпроси за последните времена, че не им е дадено да знаят в кое време Бог е определил това да стане, защото това е само в Неговата власт.


Очевидно учениците все още смятат, че Исус Христос ще установи земно царство. Затова Го питат кога ще възстанови царството и ще го върне на Израил.


Исус им казва ясно, но те явно не проумяват, че Той ще установи духовно царство и то ще бъде вътре в тях. Библията ни предупреждава, че знание без мъдрост, е опасно. За учениците щеше да бъде пагубно Исус да им разкрие кога ще установи царството Си, тъй като те изобщо нямат представа какво точно е то.


Много пъти и ние искаме да получим информация за дадено събитие във времето, но Бог не може да ни я даде, защото нямаме достатъчно мъдрост, за да понесем това знание.


Определеното време означава времето, за което Бог знае, че е точното време. Затова трябва да смиряваме себе си и идеите си пред мъдростта и силата на Бога, и да Му се доверяваме.


Определеното време означава също и време, което вече е установено и определено за специфични цели. То е като да имаме уговорена среща. Не можем да идем на нея, преди да дойде уреченото време. Така са устроени нещата.

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page