top of page

Когато светът изглежда като пожар в контейнер за боклук – да го направим отново нов

от Скот Бесенекер/ Интерварсити, САЩ

Една хубава сутрин, когато този живот свърши,

аз ще отлетя.

До дом на Божия небесен бряг,

аз ще отлетя.

COVID, липсата на лични взаимоотношения, продължаващите реалности на расизма, войната, неравенството в доходите и изменението на климата — светът може да се почувства като пожар в контейнер за боклук. Страшно за гледане от разстояние, но опустошително, когато стоите по средата.


Голяма част от това, което протестантските християни вярват за небето, за живота след смъртта, е съсредоточено върху напускането на този „огън на контейнера“, за да отидат на някъде по-добро. „Те са на по-добро място“, често казваме за тези, които са починали.


Текстът на песента по-горе, взет от „I’ll Fly Away“ (изпълнен прекрасно от Алисън Краус и Джилиан Уелч в „Oh, Brother Where Art Thou?“), отразяват сърдечния вик на тези, които търсят Исус във времена на беда. Викът за освобождение е естествен, дори библейски. Но аз искам да предизвикам тук местоположението на нашия живот след смъртта.


Това, което вярваме за живота след смъртта, диктува как мислим за живота преди смъртта. Ако тази планета е просто ковчег, пренасящ Божия народ към някакво бъдеще, славен рай другаде, тогава има малка мотивация да работим за подобряването на нашата планета или за процъфтяването на физическите тела, живеещи на нея сега.


Особено за студентите в университета какво означава да очаквате с нетърпение, след дипломирането, да промените нещата тук, на тази земя? Или това изобщо е невъзможно?


Рай на Земята

"Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негов народ; и сам Бог ще бъде с тях – техен Бог." (Откр. 21:2, 3)


Въз основа на пасажи в Писанието като този, ние започваме да виждаме, че не „отлитаме“ при Бога. Бог „долита“ при нас.


Откровение 21 описва „славата и почитта на народите” (ст. 26), които са въведени в новия Йерусалим. Какъв любопитен образ. Всички удивителни и славни неща, създадени от народите на земята, са въведени в ново вечно съществуване, където Бог обитава с нас. Със сигурност се надявам, че Pad Thai е включен. Трудно е да си представим вечността без добра тайландска кухня! Славните и почтени творения на човечеството се показват на Рая.


В статия от списание Time, библеистът Н.Т. Райт разгръща тезата как ранните християни са разбирали Небето:


„Вместо да спасява хората от [земята], за да достигнат [небето], Бог-създател най-накрая ще събере небето и земята заедно във велик акт на ново творение, завършвайки първоначалната творческа цел, като изцели целия космос от неговите древни злини. Те вярваха, че тогава Бог ще възкреси Своя народ от мъртвите, за да участва в — и наистина, да сподели своето настойничество над — това спасено и обновено творение.“


Нашият възглед за Последните времена определя нашето виждане за мисията на Църквата. Така че, ако почтените и славни неща, създадени на земята, ще бъдат въведени в съществуващо творение, което е било обновено от Бога, тогава каква е мисията на Божия народ тук и сега?


Ами ако една от славите на нациите, която оцелява във вечността, е нещо, за което сте допринесли? Ами ако нещата, които правите тук и сега, са вид партньорство със Създателя в донасянето на осезаема доброта на земята?


Работа с Бога в Градината на света

Спомням си, че моят ментор Бил ми разказваше за времето си като млад баща. Шестгодишната му дъщеря Джени попитала една пролет дали може да му помогне с градината. Бил обичал градината си и знаел, че Джени вероятно ще засади градинските редове накриво. Някои семена тя би засадила твърде дълбоко, а други не достатъчно дълбоко. Нямало да е много красива градина и може би дори непродуктивна. Но Бил със сълзи на очи ми каза: „О, какво прекрасно време беше, когато Джени и аз засаждахме градината онази година.“


Тази история се превърна в притча за мен. Бог е завладян от радост, че работи с нас в Градината на този свят. Не защото можем да свършим толкова добра работа, а защото интимността на съвместната работа е това, за което Бог копнее.


Каквото и да вярвате за Края на всички неща, Бог всъщност е живял с хората в Началото на всички неща. Именно там Бог издаде заповед за процъфтяване. Мъжът и Жената бяха единствените форми на творение, които съществуваха по подобие на своя Създател и затова Бог ги призова да напълнят земята, да я покорят и да владеят над всичко (Бит. 1:28).


Еврейската дума за запълване, „mala“, се превежда другаде „изпълвам“ или „задоволявам“. Думата „покорява“, „kibosh“, означава да се вземе това, което е извън контрол, за да се постави под власт. И накрая, „rada“ се използва в Писанието за описание на управлението. Първоначалното Велико поръчение било хората да действат като агенти на Създателя: съуправители, носещи образа на Бога, които трябвало да бъдат плодотворни, да върнат онези неща, които не били в съответствие с Бога, обратно в правилната връзка и да управляват Творението като онези, които най-много приличат на Създателя.


За съжаление, като продължаваме да четем в „Битие“, виждаме, че това не продължава дълго. Вместо да бъдат Божии настойници, хората се опитали да узурпират Божието място и да станат собственици. Но от самото начало Бог ни е създал да бъдем управители, сътворци и настойници.


За донасянето на небето до земята

Когато търсите в Библията за „блага вест за“ (с кавички), фразата, която най-често следва, е „царството“. Добрата новина е за царство — суверенна власт, царство, държава — където онези, които са маргинализирани в настоящото царство, са съсредоточени в ново. Онези, които са в съответствие с този Цар и Неговото царство, са се превърнали в отговор на техните собствени молитви: „Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!“ (Матей 6:10).


Как може областта на обучение, на която се посвещавате, да донесете нещо от Божията доброта на земята? Доставяне на чиста вода на тези, които нямат, е важно за Бога. Стартирането на бизнес, който осигурява богатство за онези, които са на ръба, има значение за Бога. И възстановяването на места на тази планета, които са били опустошени, има значение за Бога.


Създателят ни кани да работим заедно Него. Възстановяване на взаимоотношението на хората с Бога, изправяне срещу злото, изцеление на планетата и принос към крайната цел на космоса: да го направим отново нов!

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page