top of page

Как да се молим в Духа?

Луис и Сара Алън

Святият Дух е тук

Може би сте били в недоумение поради Павловия израз, „Молейки се… в Духа“ (Ефесяни 6:18)? Много хора са били в тази позиция. „Да се молим в Духа“ звучи лесно, спонтанно, вълнуващо и освобождаващо. Колко е откъсната (или „освободена“!) тази представа от живота на усърдна и дисциплинирана молитва, с неговите напомняния, рутини и усилия. Не е ли Духът като крила, които да ни издигнат над усилията на молитвата, битката да се концентрираме и да вярваме?


Не. Когато се молим в Духа, ние сме покорни на това, което Духът желае и донасяме тези желания до Бога в молитва. Да бъдем покорни на това, което Духът желае, включва това да осъзнаем борбата между Духа и това, което ние в нашите лениви и греховни естества, все още желаем – да поставим себе си на първо място и да се уповаваме на нашите собствени възможности. Когато Духът работи, Той ни води до Исус към приоритетите на Неговото царство, изгражда в нас копнеж да се грижим за това, което Той иска и да се молим за същото. Духът ни насочва от нас самите към задълбочаваща се любов към Исус и към общение на поклонение и ходатайство.


Дисциплинирана молитва

Дисциплинираната молитва е това, което аз (Луис) видях в живота на Елън. Елън искаше да се омъжи, да има работа, която е удовлетворяваща без да бъде всепоглъщаща, да бъде щастливо служеща в църквата и да поддържа взаимоотношенията си със семейството и приятелите. Духът, обаче, не възнамеряваше да изпълни мечтите ѝ без, по същото време, да промени дълбоко нейната същност. Той искаше да вземе нейното вече чувствително и любящо сърце, и да го изпълни с по-силна любов към Христос, която да я насочи към молитвата.


Как Той стори това? За Елън, въпреки че тя получи работа и съпруг, животът започна да буксува. Работата донесе повече сълзи, отколкото усмивки. Да, бракът беше подарък, но много по-изискващ, отколкото тя някога си беше мислела. Приятелите не можеха да носят нейните товари, църквата не винаги разбираше нейните тегоби, и добронамереното семейство понякога не схващаше нещата правилно. Животът не винаги се развиваше по нейния план.


Въпреки това, обаче, нейният живот напълно се развиваше според Божия план. Изглежда Провидението искаше тя да осъзнае силата на Духа, която я водеше до това, тя да се отдаде на молитва по нов начин. Тя започваше да се моли, като вярващ, който наистина се нуждаеше от Божията благодат. Докато тя се надяваше на Божията помощ, започна да вижда колко много знаци на Неговата любов имаше навсякъде около нея, измолени знаци, както и обичайни знаци. Също така, Духът отваряше очите ѝ за това, как тя би могла да подкрепи другите и наистина да им служи по практични начини. Нейната болка, с други думи, я отваряше към Бога и останалите, за да се надява на Него и да се предава на Него. Беше трудно, но вярата на Елън беше постепенно утвърдена, и тя я употребяваше в служение на молитва и грижа за останалите.


Когато ние се молим в Духа, ние съзнателно търсим да живеем под господството на Христос. Ние се покоряваме на Неговото владичество в нашите сърца. Когато правим това, ние откриваме, че Бог работи, разплитайки ни от нашите светски желания, и фокусирайки ни на това, което Той иска. Това е борба, по същия начин, колкото е трудно да оставим зад гърба си навици на мислене и поведение. Борбата, обаче, е такава, в която Духът е лично замесен. Молитвата не е последното късче от един иначе изпълнен и удовлетворителен живот, в който Господ и царството Му са просто някъде в периферията. По същия начин тя е повече от агонизиращия вик, когато животът се обърка и ние най-накрая сме „притиснати в ъгъла“, така че да опрем до разговор с Бога. Молитвата е в центъра на живота, както Бог го води и нарежда. Животът на молитва не е приказен, безболезнен живот, но такъв, където Исус изявява Себе Си в болката и в проявлението на славата на Неговата любов чрез Неговия Дух.


Бдителна молитва

Един от римските поети от времето на Павел е бил познат със сентенцията си: „Всеки, който обича, е борец.“ (Овидий, „Любовни елегии“, б. а.) Любовта има врагове, препятствия и опозиция срещу нея, когато тя се старае да се изяви. Исус се пребори с греха, Сатана, смъртта и ада за Своята невяста, Църквата. Като хора, които обичат Исус, вярващите намират, че техните врагове са истински и плашещи. Сатана е могъщ, а светът е трудно място. Да живеем чрез вяра може да бъде много, много трудно. Ние всички сме в духовна война, като понякога най-големите битки са в нашите собствени сърца, когато сме изкушени и обезкуражени. Какво да правим тогава?


„Бодърствайте“ е апостолската заповед в Ефесяни 6:18. С други думи, старайте се да правите обратното на това, което ние естествено желаем, когато животът е труден, което е да се откъснем от духовните обещания и насърчения и да търсим удовлетворението от физическите неща (екрани, храна, пазаруване и така нататък). Съпротивете се и бодърствайте. Борете се като помните Божиите обещания, борете се чрез молитва. Занесете вашите нужди и тези на опорочения свят на вашия небесен Баща, както Духът Му ви подканва да го направите. Бдете и се молете, както Исус каза на учениците си в Гетсимания (Матей 26:36-46).


Всеобхватна молитва

Павел копнее за това християните наистина да се предават на молитва. Това означава да бодърстваме, като е жизненоважно да разберем това. Да бодърстваме не означава да живеем в напрегнато очакване на всяка възможна опасност в живота или ситуацията, в която се намираме, или непрекъснато да треперим, защото нещо ужасно може да ни се случи. Ако живеем така, ние просто ще се съсипем и със сигурност ще изгубим от поглед Божиите благости. Имало е моменти, в които аз (Луис) съм правил тази грешка, да бъда толкова обхванат от проблемите в живота, семейството, и църквата, че съм се превърщал в топка от нерви, което е изтощавало мен и всички около мен! Вместо това по-добре е да бодърстваме, като непрекъснато се обръщаме към Отца в молитва. Четири пъти в Ефесяни 6:18, Павел използва думата „всички“ (или „всякакви“): да се молим при всички обстоятелства, с всякаква молитва, с неуморно (или всичкото си) постоянство, за всички светии. Ние се обгръщаме в молитва, непрекъснато принасяйки хора и проблеми пред Бога. Това е начинът да живеем чрез вяра, като съзнателното и движено от Духа усилие ни дава да продължим да гледаме към Исус.


Сега, нека бъдем практични и конкретни. Как този вид молитва може да изглежда в нашите животи? Нека проследим четирите молитвени приоритета на Павел:


На всяко време:

Това ще означава във всеки ден, като се молим с кратки, фокусирани молитви с вяра. Може да бъде в колата, в кухнята, докато вървим, дори докато се къпем. Ние се молим, докато разхождаме кучето, тичаме сутрин, пътуваме с влака или автобуса до работа или университета, или като последното нещо вечер или първото нещо в нашия ден.


Всякаква молитва:

Нашите молитви могат да бъдем кратки или дълги, мигновени молитви в момент на криза, по-бавни и по-съзнателни, в които имаме време да разсъждаваме. Ние ходатайстваме за напрегнати ситуации, но също така се молим стратегически за бъдещето на онези, които обичаме. Ние се молим на крак, но също така правим време за фокусирана молитва (повече за това, по-долу).


С неуморно постоянство: Да започнеш молитва може да бъде трудно, както и да продължиш да се молиш също. Но трябва да го направим! Духът се бори срещу нашето вътрешно неверие и винаги ни подтиква да живеем чрез вяра, а не с виждане. Да постоянстваш в молитва означава да се доверяваш на Бога. Означава, че се молим отново и отново и отново: понякога искаме същите неща, а друг път, променяме нещо в молитвите си, както го чувстваме. Но трябва да продължим да се молим. Буквално да не спираме.


Всички светии:

Един християнин обича останалите християни, разпознавайки всички тях като светии, изкупени с кръв и грешници, които споделят същия Дух и призовават същия небесен Отец. Затова трябва да се молим едни за други. Божиите местно и глобално семейство ни призовава да се молим, защото имат отчаяна нужда. Семейството, приятелите, църковното семейство, борещи се светии, преследваните светии, ключови служения, носещи мир на хората от света – всички те се нуждаят да се захванем с молитва и да продължим да се молим. Ако ходатайстваме само за хора, които познаваме или към които изпитваме близост, тогава пропускаме благодатта, която Господ иска да покаже в отговор на нашите молитви. Нека осъзнаем по-всеобхватното виждане за сериозна молитва „за всички светии“.


Примерът на апостол Павел е чудесно предизвикателство. Прочетете заключителната глава на Римляни или списъка с имена в края на 1 Коринтяни или Колосяни – впечатляващо е, колко много хора са в сърцето на Павел. Със сигурност той също се е молил за тях. В своите писма Павел също споменава онези, с които не се е срещал лично и които няма да срещне на тази земя, и все пак се моли за тях. Би ли отворил Бог толкова много вашето сърце с обичта си, така че да се научите да бъдете загрижени и да ходатайствате за много повече хора, отколкото сега? Да. Само си представете, какъв човек бихте били тогава, освободен да служите на останалите с искрена обич, докато ходатайствате за тях.Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page