top of page

Как да останете недоволни - част 2

Крейг Грошел, от поредицата „Лоши съвети“

(продължава от предишния брой)

Ако искате да бъдете напълно недоволни:

1. Съсредоточете се върху това да бъдете неблагодарни.

2. Сравнявайте се с хора, които имат повече.


Лош съвет номер три: Преследвайте временни притежания над вечните съкровища.

Преследвайте временни притежания над вечните съкровища. В Лука 12:15 Исус казва: „Внимавайте, пазете се от всякаква алчност (користолюбие).“ Защо? Той каза: „Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му (на притежанията му)“. Колко глупаво е това? Всички знаем, че животът е това, което имаме, нали? Ти си това, което караш, ти си това, което носиш, животът са нещата, които имаш... Не се интересувайте от вечността, не се интересувайте от това да повлияете положително на света, бъдете плитки. Вечни неща? Вие искате да се съсредоточите върху нещата, които са от значение сега. Мислете краткосрочно, фокусирайте се върху момента. Просто си казвайте отново и отново, повече е по-добре. Преследвайте временните притежания вместо вечните съкровища.


Лош съвет номер четири: Развийте отношение на правото.

Римляни 6:23 казва: „Заплатата на греха е смърт“. С други думи, какво мислите, че Павел казва, че заслужаваме? Всъщност заслужаваме смърт. Това е най-глупавото нещо казано някога, ние заслужаваме много повече от това нали? Имали сте груб живот, работили сте усилено, още повече ви се изсипва на главата, нали? Имате право да получите повече. Заслужавате повече, заслужавате тези нови обувки, заслужавате онова облекло, което върви с тези нови обувки, заслужавате нова кола, заслужавате нов телефон. Насърчавайте това отношение на правото.


Добре, някои хора ме питат, трудно ли е да се каже обратното? Да, трудно е. Не бихте ли се съгласили с мен, че много пъти много от нас всъщност се сравняваме с другите по цял ден, всъщност сме фокусирани върху това, което нямаме, вместо да се фокусираме върху това, което имаме. Ние сме невероятно неблагодарни, повечето от нас. Ние живеем в наистина, наистина благословена част на света. Ние сме много нагоре по отношение на благословенията. Повечето хора биха погледнали живота ни и биха казали – „Ти шегуваш ли се?“ Всички вие имате толкова много. Но понякога, колкото повече имаме, всъщност толкова по-неблагодарни можем да бъдем.


Начинът, по който живеем, разкрива в какво вярваме.

С други думи, не ми казвайте в какво вярвате, покажете ми. Вашите действия често показват в какво наистина вярвате. Ако начинът, по който живеем, би могъл да говори, какво би показал днес животът на много хора? Дали ще бъде, че онова, което Христос предлага не е толкова добро, колкото това, което предлага този свят. Ако Бог е източник на живот, ако Исус е всичко и въпреки това виждаме лъскави неща и започваме да гоним тия лъскави неща. Тези други неща ще ни удовлетворят и така в крайна сметка се отдалечаваме от Бога. Знаем, че Бог предлага мир, че Бог е отговорът за нашата тревога, че Бог е източникът на всичко, от което се нуждаем, но изведнъж нещо в бутилка дава обещание. Ако ме имаш, ще можеш да се отпуснеш. Хапче казва, че ако ме имаш, ще можеш да се забавляваш. Ако ме изпушиш, ще успееш. Ако отидеш и направиш залог, бързината, адреналинът, ударът, победата, това ще те удовлетвори.


Днес говорим за това как да бъдем недоволни, Христос е животът. Христос е това, което има значение, и въпреки това начинът, по който живеем казва: но ако имам тази кола, ако имам тази играчка, ако имам тази къща, ако живея там, ако познавах този човек, ако имах толкова последователи в Instagram, ако просто имах тези чифт нови обувки, тогава щях да бъда доволен. Продължаваме да следваме лошия съвет.


Когато говорим за благодарност, има няколко цитата, които отново и отново си повтарям. Първият е, че благодарността превръща това, което имам, в достатъчно. Не щастливите хора са благодарни, но благодарните хора са щастливи. Искам да се съсредоточа върху няколко стиха. Тези стихове са сред най-любимите ми във всички писания, Филипяни 3:7-8: „Но това, което беше за мене придобивка, сметнах го като загуба заради Христос. А освен това всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко, и смятам всичко за измет, само Христос да придобия". Той казва, че счита всички онези други неща за загуба поради превъзходната стойност на познаването на Христос Исус като свой Господ. Наистина да Го познаваш. Не само да знаеш за Исус, но да Го познаваш по много интимен начин, с който се свързваш с Него, Неговият дух да те води, Словото Му да те напътства, присъствието Му да те овластява, ти никога не живееш сам. Когато се събудиш, ти не живееш за временните удоволствия на този свят, ти живееш за това, което трае и през вечността. Изведнъж просто гледаш хората и си казваш, че те имат по-голямо значение от нещата. Гледаш какво имаш и си казваш - как мога да използвам това, което имам, за да направя нещо добро в този свят?


Когато бях малък, просто мислех, че можеш да знаеш за Бога, нямах представа, че всъщност можеш да Го познаеш лично. Исус казва: "И това е вечен живот", Йоан 17, "за да познаете Отец Ми, за да Го познаете лично." Ето защо Словото Му е толкова важно, защото то разкрива Кой е Той чрез силата на Неговото слово. Когато се храниш със Словото Му всеки ден, тогава умът ти се движи от нещата на този свят към нещата на царството, което предстои. Изведнъж не сте разсеяни от лъскавите неща, които обещават, но не изпълняват.


Тогава в тази последна част от този текст има наистина груба дума. Павел каза: „Смятам всичко за измет, за да получа Христос“. Думата, която тук е преведена боклук или измет, всъщност е гръцката дума за човешки отпадък.


Години наред се опитвах да поучавам, че Христос е достатъчен. Разбирал съм всичко погрешно. Христос не е достатъчен. Христос е много повече от достатъчен. Той е много повече от достатъчен, Той е всичко, Той е вечен, Той е истински, Той е истината, Той е живата вода, Той е живата лоза, Той е скалата, Той е Алфа, Омега, Първият и Последният, Началото и Края, Той е наш изкупител, Той е нашата праведност, Той е наш Господ, Той е наш Спасител, Той е Лъвът, Той е Агнето, Той е скоро завръщащият се Цар на царете и Господ на господарите. Имате духовен враг, който иска да открадне от вас, за да убива и унищожава. Начинът, по който живеем, често демонстрира, че вярваме, че това, което предлага Христос, не е достатъчно, защото сме склонни да живеем, така сякаш, ако имахме повече, повече това, повече онова, щяхме да сме доволни, щяхме да сме щастливи. Единственото нещо, което носи истинско вечно удовлетворение е повече Исус, повече Исус, повече Исус.


Днес се моля някои от вас да преживеят духовен пробив. Точно както при Павел, това е пробив. Той каза: Смятам, че всички тези неща са загуба в сравнение с… (Не се сравнявам с хора, които имат повече. Сравнявам се с хора, които са се установили за по-малко) в сравнение с превъзходното величие на познаването на Исус Христос, за Когото съм загубил всичко. Смятам всички тези неща в сравнение с превъзходното величие на познаването на Исус, защото Исус не е просто достатъчен, но Той е много повече от достатъчен.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page