top of page

Как да общуваме с атеисти, агностици и скептици

Анди Йънг

От десетилетия знаем, че в целия западен свят секуларизмът е във възход. Данните от преброявания на населението (в САЩ), показват, че „нерелигиозен“ е все по-чест отговор на въпроса „Каква религия изповядвате?“. В един свят, обсебен от въпроса за идентичността, ние сме станали изненадващо неангажирани, когато става дума за религия. Това нарастване на „нерелигиозните“ върви ръка за ръка с нарастването на атеизма, агностицизма и скептицизма, което е и всеобхватен начин за артикулирането на тези три категории.


Атеизмът, агностицизмът и скептицизмът най-добре се разглеждат като спектър на нюансите на едно и също убеждение. Вместо да мислим за тях като за различни възгледи, трябва да ги разглеждаме, като изразяващи различни степени на убеденост. Те капсулират набор от позиции на спектъра на вярването. В единия край на спектъра имате това, което един мой приятел нехристиянин нарича „анти-теисти“. Те са по-агресивни от много атеисти и са настървени срещу Бога и всяка представа за Него. В другия край на скалата са теистите. Между тези две има различни други възгледи, включително атеизъм, агностицизъм и скептицизъм.


Тази скала на убеденост е свързана със степента на познание, която даден човек би казал, че притежава. Някои атеисти твърдят, че знаят със сигурност, че Бог не съществува; други не са толкова сигурни. Някои агностици твърдят, че знаят, че не можем да сме сигурни, дали Бог съществува; някои не знаят дали е възможно да знаем това. Много скептици искат да познават Бога, ако Той наистина съществува, но не са сигурни как биха Го познали, ако съществуваше. Като имаме предвид това, можем да дефинираме трите категории по следния начин:


Атеистът е човек, който не вярва в Бога. Не всички атеисти са анти-теисти в това, че те не са непременно против концепцията за Бога. Много от тях просто не са убедени, че такъв съществува.


Агностикът е човек, който не знае, дали Бог съществува или не. Много агностици са отворени за това, да дискутират Бога, и виждат ценността на религията и морала.


Скептикът е човек, който се съмнява и поставя под въпрос съществуването на Бога. Някои са отворени за това да научат повече, а много от тях активно търсят истината.


Да имаме предвид горните дефиниции, когато се сблъскваме с някое от тези три убеждения, само по себе си може да бъде полезно за християнина. Самопровъзгласилите се атеисти може да са повече агностици, отколкото атеисти, когато започнете да обсъждате подробности за истината, морала и съществуването на Бога. Скептиците може да са преминали през последните години от антитеисти, към това сега да са отворени спрямо, но несигурни в, реалността на един духовен свят. Атеистите, агностиците и скептиците, с които общувам, имат цял набор от възгледи по почти всяка тема, която обсъждаме. Силата на техните убеждения също може да варира. По тази причина, трябва да опознаем хората достатъчно добре, за да преодолеем етикетите, които те (или други) могат да използват, за да се самоопределят. Какво могат християните да предприемат в отклик на това?


1. Бъдете учтиви, задавайте въпроси, и споделяйте Благата Вест

Първото нещо, което християните могат да направят, когато общуват с човек, принадлежащ към някоя от тези три категории, е просто да бъдат приятелски настроени и да му задават въпроси. Християнинът, който желае искрено да открие убежденията на нехристияните, е в най-добра позиция да им съобщи добрата новина за Исус Христос. Проявете интерес към тях, опознайте ги и прекарайте време, за да разберете какви хора са. Колкото и базово да звучи, това може да бъде един от най-ефективните начини, да ги разберете и по този начин да имате възможности да споделяте Благата Вест по личен начин. Това също е и опасно. Това означава, че има вероятност да влезете в живота им и да споделите повече от разговор за съществуването на Бога. Ще опознаете техните радости и борби и ще имате възможности да им служите и да ги обичате. Когато това се случи, вашите разговори за Бога и колебливи опити да говорите за Исус, ще имат нова сила и автентичност.


2. Поканете ги на църква

Друго нещо, което можете да направите, е да ги поканите на църква. Може да се изненадате колко отворени са те, към това да дойдат. Много атеисти, агностици и скептици имат истински въпроси, на които търсят отговори. Поканата за църква е възможност за тях да научат повече. Освен това самотата е основен проблем за мнозина днес. Възможността да се присъедините към църковно семейство, докато се покланяте и общувате заедно, може да е по-привлекателна, отколкото си представяте. И ако дойдат, те ще бъдат изложени на точно това, от което се нуждаят най-много: проповядването на Евангелието.


3. Молете се

Никога не трябва да забравяме да се молим. Освен ако Бог не отвори сърцата им и Святият Дух не просвети умовете им, нашите действия на любов и думите на истината няма да имат голям ефект.

  • Общуването ни с атеистите трябва да бъде наситено с молитвата Бог да ги убеди, че Той съществува.

  • Нашите дискусии с агностици трябва да бъдат изпълнени с молитва Бог да им даде истинско познание за Него.

  • Нашето приятелство със скептиците трябва да бъде изпълнено с молитвата Бог да ги убеди в Своята истина.

4. Кажете им за Исус

Четвърто, макар и не по-малко важно, трябва да помним да продължаваме да ги насочваме към Исус. Той е основното действащо лице и ние трябва да направим всичко възможно, за да ги доведем при Него. Христос е отговорът на техните най-дълбоки въпроси. Как знаем, че Бог съществува? Заведете ги при Богочовека Исус. Как да разберем какъв е Бог? Най-великото откровение за Бога е в Христос – Бог е като Христос. Как да разберем, че Бог го е грижа? Заведете ги при кръста на Христос, където виждаме любовта на Бога към Неговия народ. Атеистите, агностиците и скептиците се нуждаят от нещо повече от това да бъдат преместени по спектъра на убеждението към теизма. Те се нуждаят от Исус Христос, който единствен ще отговори на въпросите им и ще задоволи копнежите на сърцата им.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page