top of page

Какво е християнският лидер (част 2)

Денис Мак Калум

(продължава от предишната публикация)

7. Лидерът като боец

Лидерите често трябва да се борят с негативните тенденции или неверните вярвания, които се развиват в рамките на групите. Добрите лидери внимателно обмислят пред Бога какви фактори водят до негативните тенденции или възгледи сред приятелите им и разработват контрамерки. Лидерите знаят, че Сатана започва атаки срещу здравето на всяка група плодотворни християни и това знание води до важни изводи: 1) Хората в групата не са първоизточника на грешните мисли и действия, защото ние не се борим „срещу плът и кръв“. (Ефесяни 6:12) Затова дори пропагандаторите на греха могат да бъдат и често са избавени и спасени от собствената си глупост. Потърсете добри лидери, които в момента си сътрудничат с такива, които са били в грях в миналото и такива, които са се противопоставяли по-рано. Разбира се, дори и най-добрият лидер ще загуби някои, които изпадат в грешка, а добрите лидери са склонни да търпят такива загуби, вместо да смекчават Божиите стандарти. 2) Очакването на духовната атака води до внимание и бдителност (1 Петрово 5:8). Лидерите не винаги са първите, които разпознават проблема, но са внимателни към проблемите, открити от тях самите или от други. 3) Лидерите знаят, че трябва да се борят в молитва и да доведат други хора в тази работа. (Римляни 15:30)


8. Лидерът като помощник и даващ.

Исус учи, че сърцето на духовното лидерство е служенето. (Марк 10:43, 44) Хората са привлечени от онези, които са им служили и са им помогнали в миналото и често ще следват съветите им. Лидерите няма да чувстват, че трябва да отговарят на всички нужди в църквата, но редовно ще „се препасват, за да измиват краката на светиите“. Хората са подозрителни към лидерите, които „летят високо“ и изглежда, че са твърде важни, за да вършат обикновени, злободневни неща. Такива лидери губят влияние.


9. Лидерът като решително почтен човек.

Лидерите редовно биват „очуквани“ от обстоятелствата, от Сатана и от собствения си народ. Всички добри лидери трябва да докажат, че могат да го понесат, без да губят хладнокръвие. Хората са привлечени от силата на характера и са склонни да вярват на това, което силните хора казват. Макар че може да се чувстват съпричастни към слабите, те са склонни да не ги следват. Това не означава, че лидерите трябва да се преструват, че не страдат, но че тяхната решителност и почтеност диктува отношението и поведението им, и че те поддържат последователност дори в лицето на страданието. Това също означава, че лидерът ще продължи да преследва правилните цели и да живее за Бога, дори ако никой друг не Го следва. Добрият лидер не се страхува от отхвърлянето на своите последователи, защото грижата му е да върши това, което е правилно, а не някой да го следва. Исус учи, че добрият пастир „излиза пред тях“, което означава, че такъв пастир задава курса, знаейки, че овцете следват. Когато хората усещат, че един лидер е по-загрижен да бъде следван, отколкото за това, което Бог иска, те стават цинични по отношение на следването. Повечето хора са подозрителни към лидерите така или иначе и ще ги тестват, като заплашват да не ги следват. Само когато видят, че лидерът не може да бъде манипулиран, те ще осъзнаят, че изборът им е да следват или да опитат шансовете си другаде.


10. Лидерът като стабилизатор

Добрите лидери са сравнително стабилни в продължение на години. Докато лошите водачи периодично се отбиват в радикално различни посоки, добрите лидери често се придържат към своята група централни ценности и убеждения. Иновациите са под формата на намиране на нови и различни начини за постигане на стари цели, които не са се променили през десетилетия от живота на лидера. Друга често срещана форма на нестабилност е напускането. Нестабилните лидери напускат работата си по различни причини, докато добрите водачи остават всеки ден. Много хора, които демонстрират страхотна естествена харизматична способност за лидерство, в крайна сметка са лоши лидери поради непостоянния ход на живота си, докато други, които проявяват малко естествени способности в лидерството, се оказват уважавани и ефективни водачи, защото са ясно фокусирани на основните духовни принципи. Във времена на криза хората са склонни да се объркват и да се паникьосват, често предлагайки разрушителни радикални решения на проблемите. Добрият лидер е този, който стои твърдо в криза и не може да бъде поклатен от основата на истината. Хората са привлечени от такава стабилност и надеждност, правилно разбирайки, че това е резултат от ясното виждане за начина, по който Бог работи.


11. Лидерът като примирител.

Иронично е, но добрите лидери също са примирители. Макар упоритостта и решителността да са важни, перфекционизмът работи срещу ефективното лидерство. Живеем в един паднал свят, където нашите виждания никога няма да бъдат напълно изпълнени. Хората никога не правят каквото трябва, а животът винаги ни представя неочакваното. В резултат на това лидерите осъзнават, че трябва да постигнат най-доброто, което могат, без да настояват за съвършенство или дори за пълно съгласие. Мъдрите лидери осъзнават, че колкото по-близо стигат до целта си, толкова по-добре, и че всяко движение е по-добро от никакво движение. Те също осъзнават, че трябва да приоритизират целите и се чувстват добре, когато се постигат основните от тях, макар и по-малките да не са постигнати. Лидерите, които не успяват да приоритизират или са перфекционисти, поемат опасността евентуално да съкрушат себе си или хората около себе си. Те са лоши при изграждането на екип и не могат да преговарят ефективно. В крайна сметка те почти винаги губят своите последователи.


12. Лидерът като насърчител

Въпреки че е възможно да се води без насърчаване, добрите лидери са се научили да използват този важен духовен инструмент. Библията ни заповядва да се насърчаваме един друг и лидерът трябва да покаже пътя в тази област. (1 Сол. 5:11) Лидерите са онези, които чрез насърчаване могат да възвърнат доверието и ентусиазма на група хора, които са обезкуражени и депресирани. Добрите лидери постоянно напомнят на хората за тяхната стойност, за Божията любов, за обещанията на Писанието и че даден неуспех не е краят на света. Тъй като последователите се провалят често, ролята на насърчител, макар и да не е нужна само на лидерите, е от решаващо значение за способността им да поддържат мотивацията на хората. Насърчението, идващо от лидер, често има по-голямо въздействие върху човека, отколкото, ако идва от другите.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page