top of page

Какво е християнският лидер (част 1)

Денис Мак Калум


Можем да опишем лидерите от няколко различни перспективи, всяка от които хвърля определена светлина върху това каква е сложната задача на лидерството.


1. Лидерът като визионер.

Много от водещите лидери водят чрез виждане. Такива лидери получават идея (надяваме се чрез взаимодействие с Бога), която искат да споделят с другите. Идеята често е умствена картина на възможно бъдеще, основаващо се на библейски принципи, съчетано с въображение или евентуално истинско специално откровение / „видение“ от Бога. Тази идея вълнува такива лидери или ги изпълва с копнеж. Те искат другите да видят какво виждат и да оценят колко страхотно би било. Лидерът не винаги може да разработи ново, уникално виждане, но може да заеме това от други. Някои проучвания показват, че най-добрите лидери не са непременно най-креативните хора в общността, въпреки че те обикновено са по-креативни от средното ниво. Дали визията на лидера е оригинална или заета е без значение. Добрите лидери практикуват начини да съобщават своите виждания, като обвързват бъдещите картини с минали реалности, показвайки как подобна картина е по-добра от статуквото. Те могат да обяснят защо постигането на такова виждане оправдава риска и болката. Последователите на визионерите намират, че вълнението им е заразно и приемат визията на лидера като своя собствена. Те се оказват силно мотивирани да постигнат виждането, обикновено без много внимание към личната изгода.


2. Лидерът като ученик.

В християнския контекст лидерите са тези, които отделят време да мислят дълбоко за проблемите, сред които водят. Най-великите лидери в християнската история също са били известни със задълбоченото си изследване на Писанията (например Лутер, Калвин, Уесли, Едуардс и др.). Нормално е хората да са привлечени от онези, които знаят какво говорят заради дълбокото си изучаване на Словото. Също така, една много внимателно обмислена програма не само от гледна точка на това, какви резултати ще даде прагматично, но и от гледна точка на богословските последици и цялостното богословско равновесие, често (макар и не винаги) е много по-убедителна. Християните трябва да гледат, не за лидери, които могат да налагат своята собствена програма, а за онези, които познават и могат да работят по Божията програма. Такива лидери получават голяма част от своята вътрешна сила и стабилност от факта, че размишляват дълго и упорито върху живота си, Църквата и Библията и са убедени в това, което Бог иска.


3. Лидерът като влияещ.

Един човек е лидер, когато влияе на други хора, било то с добро или с лошо. Ние водим другите, когато ги караме да променят своето поведение или нагласи, или защото виждат нашия пример и му се възхищават, или защото ги убеждаваме с думи да се променят. Можем да убеждаваме по-ефективно другите, след като внимателно сме размишлявали пред Бога какво трябва да променят в живота си. Практиката да се убеждават и учат другите на това, какво ще спечелят от промяната, са основни умения в лидерството. Също така, личните инвестиции в живота на другите водят до засилено влияние върху тях. Някои лидери се съсредоточават главно върху това да влияят върху тези, с които са свързани в дълбочина, и зависят от тях, за да повлияят и на другите.


4. Лидерът като вдъхновяващ със страст.

Лидерите често не предлагат нищо ново или различно от това, което хората вече правят, но са водачи в това, че носят чувство за неотложност, вълнение или страст към тези дейности. Личната страст на лидерите става заразна. Хората са привлечени към развълнувани хора със страст, които търсят вълнение в собствения си живот. Ако се научим как да се вълнуваме в собствените си умове по отношение на Божиите неща, нашето водачество със сигурност ще изпъкне и в резултат на това хората ще бъдат повлияни.


5. Лидерът като изграждащ екипност.

Силните лидери са ефективни в привличането на другите в екип. Това често е разликата между лидери и други, които също имат добри идеи, но никога нямат голямо въздействие върху тялото на Христос. Събирането на хора и помагането да преодолеят бариерите пред разбирането, личните възмущения, ревността и предразсъдъците е типична работа за лидерите. Добрите лидери често участват в разрешаването на конфликти като постигат мирни резултати. Онези, които се опитват да помогнат в конфликт между другите, но в крайна сметка раздухват пламъка или постоянно се отказват от едната или другата страна в конфликта, обикновено не могат да водят за дълго време или поне не много хора ги следват. Изграждането на екип също означава, че лидерът е строител на консенсус. Той може да накара повече от един човек да се съгласи с него за ключови ценности или посоки на движение.


6. Лидерът като победител в страданието.

Тези, които водят, страдат точно както другите, а често и повече. Разликата е, че лидерите могат да страдат с благодат и дори с благодарност. Те остават фокусирани и функционални по време на страдания и не губят увереност в своите принципи, колкото другите. Лидерите знаят как да избягват да се фокусират само върху собственото си страдание дори по време на силна болка. Те могат да се фокусират духовно поне през повечето време. Хората се възхищават на героизма на онези, които могат да страдат, без да губят доверието си в Бога или на своя ангажимент към другите. Те ще се замислят как да спечелят тази способност за себе си и да станат готови да следват лидера в резултат на това. Лидерите, които прекалено често или твърде много губят спокойствието си, когато страдат, обикновено губят влияние върху онези, които водят.


(следва продължение)

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page