top of page

Какво е литургията?

Актуализирано: 14.03.2023 г.

Джонатан Ландри Круз

Помня как веднъж бях поканен, като гост-проповедник в една църква, където ме гледаха с празни погледи. Празните погледи никога не са добър знак, особено, когато си гост-проповедник. Бях казал в началото на богослужението, „Моля, погледнете с мен в своите литургии…“ Никой не помръдна. Никой не погледна никъде. Тогава осъзнах проблема: бяхме се изгубили в превода. Започнах наново, „Отворете църковния бюлетин…“ Вече се разбрахме!


Какво е литургия?

„Литургия“ звучи като чужда дума за някои от нас, и в определен смисъл е такава. Тя идва от гръцки leitourgia, което е комбинация от две думи: хора (laos) и работа/труд (ergon). Буквално, литургия е „работата на хората“, или по-скоро „обществена служба“. Тоест, в най-общ смисъл, литургията е насочена към реда на общностното богослужение за поклонение.


Всички църкви от всяка деноминационна шарка имат богослужебен ред на своето поклонение. Понякога мислим, че „литургия“ е адекватна дума само за църквите, които се събират в катедрали и още използват Григорианските песнопения. Не е така. Ако вашата църква се покланя, тя има литургия. Църкви, които твърдят, че са „нелитургични“ все пак следват модел на поклонение. Може би той започва със съобщения, след това пеене, проповед, още пеене, преди да завърши с молитва за изпроводяк. Това е литургия.


След като всички ние сме участваме в литургии, въпросът, който трябва да зададем е, какъв вид литургия имаме? Как би трябвало нашите богослужения да изглеждат? Въпреки че относителното мълчание на Библията по тази точка, ни предлага известна свобода, реформаторите са се опитвали да структурират своите богослужения на базата на основни принципи, взети от Писанието. Ще спомена четири.


1. Диалогичен принцип.

На първо място е диалогичният принцип. В зората на Стария завет, Израел се е събирал за поклонение в скинията, която те удачно са наричали „шатър за срещане“ (Левит 1:1) По същия начин, в Новия завет, ние все още се събираме, за да чуем от Бога: ние „сме дошли до върха Сион, … до Бог … и до Исус“ (Евреи 12:22-24). Ние вярваме, че когато се събираме в неделя, ние се срещаме с Бога, за да слушаме Него, и Той нас. Това, което се случва е вид божествен диалог, като една удачна литургия ще бъде структурирана, така че да отразява взаимната връзка на общение на тази среща.

2. Регулативен принцип.

На второ място е регулативния (или постановителен) принцип, който твърди, че само Божието Слово може да регулира (или постановява), какво се случва по време на богослужението за поклонение. „Но единственият правилен начин за поклонение пред истинския Бог е постановен от самия Него и така е сведен до Неговото откровение за собствената Му воля“ (Уестминстърска изповед на вярата, глава 21.1). Този принцип следва от предходния: ако е вярно, че ние общуваме с Бога, следователно, логично е Той да определи точките на разговора, а не ние. Той е Този, Който говори най-вече. Спомнете си, че „литургия“ означава „обществена служба“ – ние сме слугите, които идваме да изпълним Божиите заповеди. Истинските поклонници казват: „Говори, защото слугата Ти слуша“ (1 Царе 3:10). Литургиите на реформацията са насочвани от Божието Слово, с което подсигуряваме, че не принасяме нищо „чуждо“ на Господа, което би Го разгневило (виж Левит 10 глава; Матей 15:9).


3. Принцип на участието.

На трето място, поклонението на Реформацията се придържа към това, което бихме нарекли принцип на участието в своите литургии. Това би било в противоречие с принципа на представлението, който постановява, че участниците в богослужението идват, за да наблюдават пасивно поклонението, което се извършва от тяхно име. Това е било състоянието на поклонението в средновековната църква, което е извършвано на език, който хората не са разбирали. Миряните просто е трябвало да се доверяват на духовенството да извършва поклонението от тяхно име. По злочеста прилика, много църкви днес са възприели модел на представлението, като заблуждават мнозина, че те идват на църква, за да наблюдават, а не да се покланят. Литургията в традицията на Реформацията, позволява общностно участие чрез пеене, молитви и изповеди на вярата. Писанията са прочитани на разбираем език, и са разяснявани от служител по начин, който е ясен, уместен и приложим за хората. С една дума, поклонението на Реформацията е достъпно за събранието (виж 1 Коринтяни 14:16-19).


4. Евангелски принцип.

На последно място, евангелският принцип трябва да е ясен за всички, които участват в поклонническото богослужение от реформиран тип. Чрез това имам предвид, че поклонническото богослужение изявява Благовестието, само по себе си. Това налага конкретна структура на различните елементи, които в тяхната логическа прогресия учат, кой е Бог, кои сме ние, и как Христос прави нашата среща възможна. Следователно, след като сме призовани да се покланяме на свят Бог, следващия цикъл в реформираната литургия обикновено включва изповед на грях и на увереност в Божията прошка в Христос. След това, като сме обявени за простени, ние биваме осветени, като Божии народ чрез слушането и проповядването на Божието Слово. Потвърждението, че принадлежим на Бога, тогава, идва, когато застанем около Господнята трапеза – общение, което доказва, че наистина сме помирени. Накрая, Бог изпраща Своя народ с благословията да обичат и служат на света, заради Него – нещо, което ние никога не бихме могли да направим със свои собствени сили, но само с новите сърца и въжделения, които са ни дадени в Благовестието.


Защо всичко това е важно? Начинът, по който богослужението е структурирано ще просвещава начина, по който ние структурираме нашите собствени животи. Богослужение фокусирано върху Бога и върху Благовестието ще произведе хора, които са такива. Общностното поклонение е един от основните начини, по които ние виждаме Господа и се „преобразяваме в същия образ от слава в слава“ (2 Коринтяни 3:18).


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page