top of page

Исус като Пророк – покаяние и нова реалност

от Стивън Тенг, Интерварсити

Какви роли играе Исус във вашия живот? Докато учех в колежа, щях да кажа неща като „Спасител“, „Господ“, „Приятел“ и „Изкупител“ поради моето църковно възпитание и може би заради това какви песни на поклонение съм чул на църква в съответната неделя. От всички възможности обаче съм убеден, че „Пророк“ би бил на дъното на моя списък. И не мисля, че само при мен е така.


Ролята на пророците

Пророците са особена група в Библията. Те са най-известни с това, че предсказвали бъдещето, както и че са разваляли удоволствието на народа – но те също така били много повече от това. Те били натоварени предимно с призоваването на Божиите хора да се върнат в правилните отношения с Него. Както обяснява Bible Project те имали няколко роли:

  • Обвинения. Пророците съобщавали къде Божиите хора са се онеправдали взаимно и следователно са онеправдали Бога, което варира от несправедливо отношение към чужденците до това да разчитат на политически съюзи за своята сигурност (Йезек. 22:7; Ис. 30).

  • Покаяние. Пророците призовавали хората да се покаят и да се обърнат от греховете си (Ис. 1).

  • Ден Господен. Пророците декларирали последиците от продължаващото бунтовно, несправедливо поведение, като говорели за Деня на Господа, където Бог ще излее пълните последици от техните действия (Ис. 13).

  • Нова реалност. Пророците рисували портрет на нова реалност, където не само Божиите хора, но и хората от всички народи на земята ще бъдат възстановени при Него (Ис. 11).

Пророците били любящата Божия аларма за хората, които нормализирали социалната несправедливост и идолопоклонството. Те предлагали поглед към Божието сърце, което копнее за поправяне на всички взаимоотношения: със земята, другите хора и самия Бог. Ето защо ролята на Исус като пророк е толкова добра новина.


Обвиненията на Исус и призивът към покаяние

Когато Исус излиза на сцената, Той продължава там, където са спрели пророците. Той показва греха на хората, но също така ги приканва да се покаят (Лука 11:39–42). Без пророческия глас на Исус може да имаме Исус, който е Цар, Свещеник и Учител, но ще ни липсва Исус, Който да ни осъди, когато грешим.


Ако Исус е Цар, тогава можем да бъдем спокойни, че Той контролира. Ако Исус е нашият Пастир, тогава можем да бъдем спокойни, че се грижи за нас. Ако Исус е наш свещеник, можем да бъдем спокойни, че Той защитава нашия случай пред Бога. Но ако Исус е Пророк, ще отворим ли уши, за да Го чуем да обявява колективните ни грехове, дори ако това ни безпокои и изисква промяна? Как би изглеждало за нашите християнски общества в университета, като хора, направени по подобие на Исус, да облекат своята колективна одежда на пророк?


Когато практикуваме да бъдем пророческа общност, това се превръща в начин да свидетелстваме на света, помагайки на другите да видят Божията доброта. Когато прегърнем пророческата роля на Исус, ние не само намираме Исус, Който ни призовава да излезем от начините на живот в тъмнината, но също така ни приканва да обичаме един нараняващ свят. Това може да донесе на някои от нас неудобство, но докато настояваме за това, вместо да го избягваме, ще срещнем Исус, Който копнее да поправи отношенията ни както с Отца, така и с всички хора.


Денят Господен и новата реалност

Но я чакайте малко, какво ще кажете за другите аспекти на ролята на пророка? В Лука 4 Исус цитира Исая 61, но спира насред стиха, пропускайки „деня на отмъщението на нашия Бог“. Тим Келър отбелязва, че това е много поразително… защото Исус не дойде да донесе отмъщението на Богa. Той дойде да го понесе. Той не просто застана с нас, които сме онеправдани; Tой се застъпи за нас, които онеправдаваме другите. Той не просто предсказа последиците - Той ги пое!


И не само че приема Деня Господен върху себе си, но Исус въвежда новата реалност на Своето царство. Тя започва не с луната, която „се обръща на кръв“, нито със звездите, които падат от небето, а с Исус. Ето защо, където и да ходеше Исус, демоните напускаха. Ето защо, където и да ходеше Исус, болните се изцеляваха. И затова, където и да ходеше Исус, на грешниците се прощаваше и посрамените биваха възстановени. Небесното царство, макар и не в пълното си величие и слава, е тук, защото Бог се е помирил със Своя народ.


Исус не просто рисува бъдеща картина на новата реалност. Исус е новата реалност. И Той ни кани да живеем в тази нова реалност и да я пророкуваме. По какъв начин вашата общност ще живее на практика пророческата си роля?

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page