Изкушенията - част 2

Том Ейснмен


(продължава от предишния брой)

Стратегия 4: Живейте с виждане

Да живееш с виждане може да бъде мощен мотивиращ фактор за устояване на изкушенията. Без виждане, според стандарта на който да живеем, ние бихме се пуснали по течението на това, което светът около нас приема и промотира. Ако имаме виждането на Бога за живота ни, това би ни помогнало да плуваме срещу течението на нашия свят, който се носи по течението. Павел пише в Римляни 12:2: „И недейте се съобразява с този век], но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ Като продължаваме да изучаваме Божието слово нашите умове ще продължават да се оживотворяват от истината на неговите обещания. Като разбираме своята позиция в Христос, това ще укрепва нашите умове срещу постоянната атака на световните идеи. Ако вместо това постоянно приспособяваме мисленето и изобщо живота си според поведението на света, то тогава ще се предаваме прекалено лесно, без бой и ще бъдем по-нищожни хора от това, което Бог иска ние да бъдем. Не оставяйте света да ви казва кои сте, как би трябвало да мислите и действате и кои ценности са важни. Гледайте към Бога и Неговото Слово за виждане.