top of page

Изкушенията - част 2

Том Ейснмен


(продължава от предишния брой)

Стратегия 4: Живейте с виждане

Да живееш с виждане може да бъде мощен мотивиращ фактор за устояване на изкушенията. Без виждане, според стандарта на който да живеем, ние бихме се пуснали по течението на това, което светът около нас приема и промотира. Ако имаме виждането на Бога за живота ни, това би ни помогнало да плуваме срещу течението на нашия свят, който се носи по течението. Павел пише в Римляни 12:2: „И недейте се съобразява с този век], но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ Като продължаваме да изучаваме Божието слово нашите умове ще продължават да се оживотворяват от истината на неговите обещания. Като разбираме своята позиция в Христос, това ще укрепва нашите умове срещу постоянната атака на световните идеи. Ако вместо това постоянно приспособяваме мисленето и изобщо живота си според поведението на света, то тогава ще се предаваме прекалено лесно, без бой и ще бъдем по-нищожни хора от това, което Бог иска ние да бъдем. Не оставяйте света да ви казва кои сте, как би трябвало да мислите и действате и кои ценности са важни. Гледайте към Бога и Неговото Слово за виждане.


Това не е само, за да укрепите себе си. Светът днес отчаяно се нуждае от мъже и жени, които могат да водят другите навън от съществуващата в момента тиня на морално объркване и разложение. Важно е да разберем, че не можем да водим никого по-далеч от това, което самите ние сме извървели във вяра. Предизвикателството пред нас е винаги да бъдем готови да направим следващата стъпка с Господа. Ако растем в Христос, ние ще сме лидери визионери, Божии посланици, които във всяка ситуация носят със себе си пламенно, направлявано от Бога, трансформиращо виждане за нашия болен свят.


Стратегия 5: Развийте добри навици

Навикът е склонност да се действа по предвидим начин всеки път, когато възникне определен набор от обстоятелства. Ние всички имаме и добри и лоши навици. Добрите навици са дисциплини, които сме изградили в живота си като отново и отново сме избирали да действаме по здравословен и подходящ начин. Добрите навици са добрите ни намерения тренирани за действие.


Лошите навици са формирани от пренебрежение. Ние просто правим някакво грешно нещо последователно и многократно и така формираме лош навик. Притчи 25:28 казва: „Който не владее духа си, е като съборен град без стени.“ Липсата на дисциплинирано развиване на добри навици ни оставя беззащитни, лесно победими. Когато оставим да се срути част от защитната ни стена, обикновено не след дълго друга област ще започне също да се руши. Скоро ще разберем, че неща, които са дразнели нашата християнска съвест преди, вече не ни карат да се чувстваме неудобно. И тогава вече наистина сме в много голяма опасност.


Да изграждаш добри навици е като да добавяш строителни камъни и да укрепваш защитните си стени, които те ограждат и те пазят. Тези добри навици правят богоугодните реакции автоматични. Ние не трябва да сме поставени в ситуация да обмисляме как е добре да реагираме, когато се появи набор от изкусителни обстоятелства. Ние ще искаме просто да можем моментално да реагираме по подходящ начин. Оформянето на добър навик ще свърши тази работа за нас. И като поемем контрола над дадена област, ще стане по-лесно да адресираме успешно и друга критична област в живота ни. Скоро ще бъдем силни укрепени с яки стени градове.


Помнете, че добър навик е също толкова трудно да бъде съборен, както и лош навик.


Стратегия 6: Познавайте силните си страни

Това може да прозвучи странно, след като досега говорим как да изградим сила срещу изкушенията, но понякога ние само си мислим, че сме силни в дадена област, а ние просто все още не сме изпитани по този предмет. Апостол Павел пише: „Затова който мисли, че стои, нека внимава да не падне.“


Моя близка позната, дълбоко посветена християнка, сподели с мен изненадваща опитност, която е имала на една християнска конференция. Тя е омъжена за християнин, обаче те имат проблеми във взаимоотношението си. Въпреки това тя е абсолютно посветена на тяхното взаимоотношение. Да се забърка с друг мъж би било нещо, което не може да е по-далеч от нейния ум.


На първата сутрин на конференцията моята позната се усетила, че е странно привлечена към един от женените мъже в нейната малка група. Той преминавал през подобни на нейните проблеми в брака. Този мъж също притежавал много от обаятелните качества, които тя винаги се е надявала съпругът и да притежава, но той ги нямал.


Двамата обядвали и после вечеряли заедно. В края на вечерта той я изпратил до стаята ѝ. Чак, когато двамата застанали сами в коридора пред вратата ѝ тя осъзнала пълния размах на онова, което се случвало. Ситуация, която мислела за невъзможна само преди 24 часа, сега била много, много реално и могъщо изкушение.


Те си казали „лека нощ“ и се разделили. На следващия ден и двамата се преместили в различни групи и до края на конференцията не се видели повече. И спечелили битката.


Бъдете много внимателни в областите, в които си мислите, че са ваши силни страни. Много е вероятно да не сте още изпитани докрай в тази област. Една китайска поговорка е много вярна: „Докато си на пътя не се страхуваш, че ще те хване диво животно.“


Другото нещо за нашите силни страни е, че те имат тъмни страни. Обикновено точно в областите, в които сме силни или надарени ще бъдем изкушени да използваме способностите си да придобием нещо за себе си, да манипулираме другите, за да изпълним някакъв личен, небогоугоден план. Просто се запитайте кои са силните ви страни и се замислете как е възможно да бъдете изкушени да използвате тези силни страни и дарби в избор, който може да не е угоден на Бога. Това е добра защитна стратегия, която ще даде резултати в живота ви.


Стратегия 7: Бягайте от изкушението

Гръцката дума, използвана в Новия завет, когато става дума за предизвикателство в дадена област на изкушение е „бягай“. Ефективна защита срещу изкушението е бягството.


„Бягайте от блудство.“ (1 Кор. 6:18); „Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.“ (1 Кор. 10:14); „Но бягай от младежките страсти; и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.“ (2 Тим. 2:22) Яков добавя, че, ако ние бягаме от греха и се обръщаме към Бога, то и дяволът ще бяга от нас: „И така, покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас.“ (Яков 4:7)


Старозаветната история за Йосиф и жената на Потифар в Битие 39 е прекрасен пример за устояване на изкушението чрез бягство. Ние трябва да развием подобна решителност относно поведение, опитности, мисли и неща, които ни изкушават. Когато някое от тях започне да ви изкушава, бягайте – физически и ментално и се спрете на библейски текст, който ще ви помогне да възстановите баланса. Добре е да помолите по-зрял християнин да се моли за тази област от живота ви, която е атакувана от изкушение. Ето така се бяга от изкушение, независимо дали страдате от гняв или пристрастяване, от предразсъдъци или ругаене.


Изисква се смелост, за да избягаш. Това изобщо не е страхливост, а показва зрялост в Христос. Зрелите християни познават ограниченията си и знаят как да действат решително, за да се защитят. Бягството е просто още един важен начин да се действа срещу изкушението.


Да действаме по външен начин не непременно и веднага променя нашите вътрешни нужди и желания, които ни правят уязвими, нито пък прогонва повтарящата се ситуация, която предизвиква изкушението. Но когато нашето смело и решително действие е съпроводено с искрено покаяние и дълбок копнеж да бъдем обновени, тогава бягството от изкушение може да стигне далеч във вървежа към свобода и дълготрайна победа в тази трудна и проблематична област от живота ни.


Имаме чудесно духовно обещание в 1 Коринтяни 10:13: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.“ Трябва да сме по-смели бойци, едновременно борещи се срещу всяко изкушение и бягащи от него по целия път до вратата, която Бог е осигурил за бягство.


Аз вярвам, че даже може да се научим да се наслаждаваме на тази битка, като детронираме и умъртвяваме всяко нещо в живота ни, което прокрадва извратената си сила над нас. Всеки път, когато сме готови да влезем в тази битка до край ще открием, че нашия Бог е верен в Своето обещание да осигури врата за бягство и тогава нашата вяра, сила и смелост ще напреднат с квантов скок.


Защо да водим тази война?

Исус казва: „Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.“ (Йоан 15:10-11)


Божията цел за нашия живот е да имаме радост и да живеем в радост. Когато грехът се е заклещил в живота ни, той оцветява всичко в сиво. Ние водим замъглено съществуване. Не можем свободно и удобно да общуваме с тези около нас. Макар Исус да стои готов да прости, нашите повтарящи се изповеди могат да ни оставят да се чувстваме като тотален провал. Бог иска да сме свободни. Той иска да преживеем победа в силата на Св. Дух, който живее в нас и ни укрепява за битка. (Рим. 8:3-4)


Колкото и важно да е за Бога да преживеем лично освобождение, мир и радост, има и нещо повече. Ние сме призовани да окажем позитивно влияние на света около нас. (Мат. 5:13-14) На едно ниво това има общо с нашето свидетелство пред света като членове на Христовата църква. Когато изкушението създаде недостиг на увереност и фокус в живота ни, нестабилността, която се появява прави трудно за нас да излезем извън собствените ни проблеми и да се предадем на любов към другите. (Яков 1:8) Но ние можем да покажем на света, че е възможно да отбележим прогрес и да бъдем различни хора със силата на Бога, която работи в нас и чрез нас (Еф. 3:20-21).


Ние имаме отговорност към нашите деца, семейства, християнските ни братя и сестри и към света около нас – да им покажем, че живота ни може наистина да бъде променен от силата на Исус Христос. Нека бъдем мъже и жени, които са пример за следващото поколение, което ще трябва да взема трудни решения и да води смел чист живот в Господа. Исус иска да изгради това в нас, Неговата църква. Вие искате ли да бъдете изградени в зрелия характер на Христос?


Една финална мисъл. Апостол Павел пише в Ефесяни 3:10-11: „така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, според предвечното намерение, което Той изработи в Христос Исус, нашия Господ“. Нашата битка срещу изкушенията демонстрира на небесните началства и власти какво Бог извършва в живота ни чрез силата на кръста на Христос.


И ангелите и демоните ни гледат. Исус каза на Петър: „Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.“ (Лука 22:31-32) Сатана иска да пресее и нашия живот. Ще застанем ли с вяра или ще паднем?


Ние сме Божият пример за това на какво е способна възкресенската сила в живота на вярващите. Гледат ни. Нека да сме живо доказателство – дори за духовните сили на доброто и злото във вселената – за способностите на възкресенската сила на Бога в Христос да ни направи хора, които стоят твърдо, когато дойдат изкушенията.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page