top of page

За „ненужните“ неща в живота

от Татяна Уайрънс

Преди време един християнин ми каза: „Изкуството е пълна безсмислица. Може с него, може и без него. Не разбирам как някой посвещава времето си на толкова безполезни неща…“


Сигурно ще кажете, че мнението е крайно, че не всички мислят така, но е истина: огромна част от хората днес не разбират защо се вдига чак толкова много шум около изкуството. Някой написал страхотна песен – голяма работа. Друг нарисувал картина – не става за ядене. Каква полза? Това не е нещо, без което животът ще свърши. Човек може да живее и без да твори.


В древния еврейски храм свещениците можеха и без орнаментите от нарове и пъпки, можеха и да не се занимават да бродират по завесите херувими или пък да ги изливат от злато. Израил можеше и да не прави на Йосиф шарена дрешка. И с по-обикновена можеше да го облече. Но не е ли това проява на любов от страна на бащата?...


Мисля си: дали Бог има нужда да твори? Налага ли Му се? Може ли без това? Или е искал да си внесе малко разнообразие в безкрайния живот и е започнал да създава?


Не, Бог няма НУЖДА да твори. Той е вседостатъчен и не МУ трябват планети, дървета, тревички, нито хора… Но Той по природа е Творец, Създател. Обича красивите и разнообразни форми. Опитва нови неща. Доставя Му удоволствие да извайва и да наблюдава живота на създаденото от Него. Замислил е да създаде природата и да я засели. Просто така? Без особена полза за Него? По-скоро си е създал проблеми!


Нещо повече – всичко е направил по възможно най-добрия начин. Както се казва, дал е всичко от Себе Си. Много старателно е премислил всяка подробност, направил е най-фините настройки. Най-изненадващото е, че и в нас е вложил способността Си за творчество. Никое друго същество не притежава тази Божествена способност. Никое друго същество не създава нещо, било то уникално и красиво, просто така, извън нуждата си от нещо практично. Тази Божествена искрица в нас е къс от Небето, специална частичка от Божествената природа. Свръхестествена и нетипична за материята е потребността да се създават неща, носещи удоволствие на душата. Така, както храната удовлетворява телата ни.


Не е ли невероятно, че творчеството съпътства Бога и преди сътворението на Земята, по време на създаването на Вселената, а и след това, когато Бог дарява творчески способности на човека? Творчеството ще съществува и когато се възцарят новото небе и новата земя. То ще продължава да съпътства историята, защото Бог има да създава още много неща. И ние ще ги видим! Защото аз мисля, че най-осезаемо можем да се докоснем до Бога, когато съзерцаваме Неговите творения и Му отдаваме слава за сътвореното.


Никой не може точно да обясни защо една песен е толкова вълнуваща за някого, нито пък защо когато друг гледа определена картина, някак му става по-хубаво; защо този филм или тази книга въздействат на трети толкова силно, че го мотивират за промяна…


Това става повод да се замисля върху думите: „… по Свой образ и подобие“. И всичко става ясно! Ето го доказателството, че не маймуната е моя прародител, че не случайността ме е довела на този свят, защото нито едно животно не се стреми да създава красота просто така. Представяте ли си Той е вложил в нас не само необходимите за живот способности, а в известен смисъл ни е дал екстри - луксозни добавки, за да ни направи като Себе Си, с нещо, което наистина само Той притежава. Ето това означава да твориш с много старание и любов!


Творейки, Всемогъщият Бог не се държи възвишено и могъщо, не пази само за Себе Си Своите велики качества. Решил е да даде частица от тях и на смъртни и жалки същества, без особени достойнства, така лесно поддаващи се на поквара. Защо? Може би ни вярва прекалено много… Или пък твърде много ни обича!

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page