top of page

Защо толкова много хора отхвърлят Исус?

Интервю с Джон Пайпър

Исус описва осъждението в Йоан 3:19: „И това е осъждението: светлината дойде на света и хората обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.“ Любовта на света към тъмнината е тази, която ги съди в крайна сметка.


Стих 19 казва, че има един вид присъда. Как така? Как става така, че когато светлината дойде в света, се случва съд? Как става това? И останалата част от текста обяснява: „И това е съдът: светлината дойде в света [и ето какво се случва, ето разделението] и хората обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Защото всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не бъдат изобличени делата му“ (Йоан 3:19-20).


Това е отрицателният отговор. Стих 21 ще бъде положителен. Нека останем с негатива за известно време, за да видим себе си и кои сме ние - паднали под Божия гняв, под осъждение. Ако сте невярващи, все още сте там. Ако сте вярващи, все още сте замърсени от това и трябва постоянно да отстоявате истинската си идентичност в Христос и да умъртвявате старата идентичност. Така че нека опознаем себе си сега - вярващи или невярващи, нека сме наясно със себе си.


Скриване в мрака

Можете да обобщите това, което току-що прочетох за хората, които мразят светлината, в пет стъпки.


Първо, техните дела, нашите дела - това, което мислим, чувстваме, правим, всички тези неща - са зли. Това се казва в края на стих 19 („делата им бяха зли“) и стих 20 в началото (те вършат „зли неща“).


Второ, те не искат това да бъде разкрито. Какво мислим, какво чувстваме, какво правим, целият ми живот на зло - не искам това да бъде разкрито. Така че стих 20, в края, казва, „за да не бъдат изобличени делата му“. Те не искат това да се случи. Така че първо е злото, а след това има страх и желание то да не бъде разкрито.


Следователно, трето, те обичат тъмнината. Безопасно е. Стих 20, в средата на стиха, казва: „и хората обикнаха тъмнината повече от светлината.“ Това е любовна връзка. Неверието в основата си е любовна връзка. Любовта е голяма дума. Сега си мислите: „Не трябваше да говори по този начин. Можеше да продължи да използва езика на вярванията.“


Всички сме склонни да мислим: „О, да повярваш в Исус е решение.“ Ами, само донякъде; но под решенията има потоци от реалност. И това е тяхното описание. Там долу им любов към всички грешни неща. „Обичам те, мрак. Обичам те, мрак. Толкова е безопасно в теб. И ти много ме обичаш. Ти ме защитаваш.“


И следователно, четвърто, „те мразеха светлината“. Стих 20 в началото казва: „Защото всеки, който върши зли неща, мрази светлината.“ И е нормално да е така. „Всички тези неща просто ще изглеждат толкова ужасни и срамни и не мога да понеса тази мисъл. Просто трябва да продължа да обичам тъмното и да отблъсквам светлината.“


И така, пето, те не идват при Исус. Те не идват при светлината. В средата на стих 20 се казва: „и не отива към светлината“.


Ето всичко това в пет стъпки:

  1. „Правя зли неща отвътре и отвън. Аз съм зъл."

  2. „Не искам това да се разкрива.“

  3. „Затова обичам тъмнината.“

  4. „Следователно, мразя светлината“

  5. „Няма да дойда, няма да дойда. Не вярвам.” (В Йоан да повярваш и да дойдеш е едно и също нещо.)

Така че това е обяснението на Исус за неверието. Разделението на два вида хора, стихове 19-21, е същото разделение като стихове 16-18. Някои вярват, други не вярват. А сега навлизаме във вътрешното функциониране на нашата душа.


Открити дела

Нека просто останем тук за малко. Аз съм грешник. Ти си грешник. Това, което имам предвид с това е, че животът ми никога не е напълно в синхрон с безкрайната стойност и красота на Бога - никога. Бог винаги е достоен за повече, отколкото аз Му давам. Той винаги е достоен за повече интензивност, отколкото изпитвам към Него, винаги достоен за повече последователност на подчинение, отколкото Му давам, винаги достоен за по-последователна умствена работа за Него, отколкото аз Му давам. „Възлюби Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила“ (Марк 12:30). Кой го прави? Вдигнете ръката си, ако правите това - всичко, всичко, през цялото време. Никой, защото вие не го правите. И аз също не го правя. Ние сме грешници и затова сме под гняв, защото Бог е толкова безкрайно достоен за повече, отколкото Му даваме. И ние Го позорим всеки ден от живота си, вярващи и невярващи.


И разликата не е просто, че едното е добро, а другото лошо. Святият Дух работи върху вярващите. Те се променят. Но аз съм християнин от 6-годишен. А сега съм на 63. Не съм оптимист за това да завърша без грях. Надявам се мерникът ми да не е твърде нисък. Просто обичам благодатта повече – обичам я много.


Исус казва, че ние позорим Господа всеки ден и причината хората да мразят светлината и да обичат тъмнината е тази. Когато чрез някакво удивително дело на провидението започнем да осъзнаваме, че сме грешни, тогава може да се почувстваме или истински ядосани, или наистина уплашени, ако нашите грехове се разкрият. Просто си представете целия си живот и всичко, което сте правили миналата седмица и всички предишни седмици, ей така, на показ. Ето защо хората не идват при Христос, казва този текст - „за да не бъдат изобличени делата им“ (Йоан 3:20). Заслуженият срам е нещо ужасно.


Случвало ли ви се е да се срамувате до такава степен, че просто да искате да избягате от вселената като малко дете, което си подмокря гащите в училище? Това е нищо. Ами ако всичко бъде разкрито? Ето защо хората не идват. Просто е ужасяващо, че всъщност може да се наложи да живея в абсолютна светлина, вече нищо скрито. Хората не идват. Предпочитат да остават скрити.


Когато Бог огрее светлина

Сега, внимателно. Това не означава, че хората не извършват публични грехове. Може да направите заключението от това, което току-що казах: „О, хората се страхуват, че грехът им ще бъде разкрит, така че никога не го правят публично.“ Какво? Защо? Ако е толкова ужасяващо да излезеш на светло с греха си, защо греховете са толкова публично парадирани в наши дни? Има наистина проста причина. Докато обществеността прогонва светлината, има достатъчно хора, които да се възхищават на греховното поведение и не изпитват никакъв срам, а одобрение. Докато светлината на Христос се пази далеч от сферата, в която проявявате своето зло, общественият грях е в тъмнината. Публично не означава светлина. Публично означава тъмни хора, които наблюдават тъмно поведение и го харесват, защото потвърждава тяхното собствено.


Но ако Бог се появи, ние наричаме това съживление, преминавайки към хора в църква или в общност. И изведнъж Христос и всички Негови стандарти, святостта на Бога и цялото Му съвършенство, започват да лежат с известна тежест върху света. Знаете ли какво става? Хората или са тласкани към Христос поради ужаса на собствения си срам, или биват тласкани по-далеч в тъмнината. И пътищата разделят и това е присъдата, за която говори този стих.


Източник: www.desiringgod.org/interviews/why-do-so-many-reject-jesus


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page