top of page

Защо правя това, което правя?

от Десислава Момчева

Никога не съм имала голямо доверие на тестовете. Не ми харесваха още в училище. Според мен беше изключително несправедливо някой, който не беше учил, да получи незаслужено висока оценка само защото е нацелил правилните отговори. Знам, че това се случва много рядко, но все пак бях против вероятността да се случи!


Но това не са единствените тестове, на които гледах негативно. Никога не възприемах на сериозно психологическите тестове за характера ми като например „Тест за 4-те типа темперамент“ или „Тест от 5 въпроса, които ще разкрият личността ви“, „Личностен тест, който те поставя в една от 16 категории“ и т.н. Струваше ми се глупаво да си правя изводи за своя или нечий чужд характер от това коя геометрична фигура си е избрал или кой е любимият му цвят!

Считах, че този вид тестове няма как да ми помогнат и когато ги правех, беше просто за развлечение. Предполагам разбирате на къде отивам с това встъпление. Да, моят скептицизъм се изправи пред неочаквано вникващ в същността ми тест. Не ме разбирайте погрешно, все още съм много недоверчива към тези тестове, но открих, че ако искам да се самоанализирам, опозная и променям, един добър тест може да ме накара да се замисля над важните въпроси в живота като: Кой съм аз? Защо съм тук? Защо правя това, което правя?

Може и е много вероятно не всичко да е вярно за мен или вас, но има неща, които определено ще направят „клик“ в съзнанието ви и ще ви помогнат да си обясните защо сте реагирали толкова силно, емоционално или пасивно на някои от ситуациите в живота си.

Тестът, за който искам да ви разкажа не е в основата си християнски, а по-скоро древен и с непознати корени. Знам, че това не е добра реклама. В действителност обаче начинът, по който аз се запознах с този тест, беше чрез книга, която го разглежда през очите на християнската вяра. Тестът се казва „Енеаграм“.


Какво представлява „Енеаграм“? Този тест разглежда 9 различни личностни стила на възприемане на света, които разкриват нашите силни и слаби страни, мотивация, реакции в ситуации на сигурност или стрес, склонност към грях или какво в характера ни силно отразява образа на Бога, по който сме създадени.

Това, което харесвам в този тест е, че не ми задава 10 въпроса, на които да отговоря и „бам“ резултатът излиза на екрана. Начинът за оценка представлява прочит на християнска книга със заглавие „The Road Back To You” (за съжаление в момента я има само на английски, испански, унгарски, португалски, немски, холандски и датски). В тази книга са описани нещата, които съответстват на всеки номер и в края на всяка индивидуална глава има 20 твърдения, описващи какво е чувството да си този номер. За да разбереш към кой номер се оприличаваш, се налага да се самоанализираш и това не е никак лесно. И не е лесно, защото освен хубавите неща, които са описани, лесно виждаш и своите негативи като например фактът, че когато се разплача по време на конфликт това не винаги означава, че съм наранена или тъжна, а е напълно възможно да съм толкова ядосана (защото човекът отсреща не е прав или е прав, но все пак не искам да ме критикува), че сълзите са моят единствен начин да реагирам на безсилието си да му отвърна!


Съвсем накратко за номерата: 1. Перфекционистът: етичен, посветен и отговорен. Този тип е мотивиран от желание да живее по правилен начин, да подобри света и да избегне всяка грешка или обвинение.

2. Помощникът: топъл, грижовен и даващ. Този тип е мотивиран от нуждата да бъде обичан и необходим, и да избегне осъзнаване на собствените си нужди.

3. Изпълнителят: ориентиран към успеха, имиджа и продуктивността. Този тип е мотивиран от нуждата си да бъде или поне да изглежда успешен и да избегне провалите.

4. Романтикът: креативен, чувствителен и с лесно променящо се настроение. Този тип е мотивиран от нуждата да бъде разбран, да преживее своите огромни чувства и да избегне да бъде обикновен или един от многото.

5. Изследователят: аналитичен, откъснат и затворен. Този тип е мотивиран от нуждата да придобива знания, да култивира енергия и да избегне разчитането на някой друг за каквото и да е.

6. Верният: отдаден, практичен и остроумен. Този тип винаги мисли с перспектива за най-лошото, което може да се случи и е мотивиран от страх и нужда от сигурност.

7. Ентусиастът: забавен, спонтанен и с приключенски дух. Този тип е мотивиран от нуждата да бъде щастлив, да има спонтанни преживявания и да избегне всякаква болка.

8. Предизвикателят: заповядващ, напрягащ и конфронтиращ. Този тип е мотивиран от нуждата да бъде силен и да избегне чувството на слабост или уязвимост.

9. Миротворецът: мил, спокоен и създаващ уют. Този тип е мотивиран от нуждата да запази мира, да се смеси с останалите и да избегне всякакъв конфликт.


Почти невъзможно е да прочетете тези кратки описания и веднага да разберете към кой номер се причислявате и това не е целта на тази статия. Причината да споделям моето преживяване с „Енеаграм“ е, че този тест ме научи на няколко важни урока.

Когато четях за различните номера, убежденията и мотивите зад действията им, се изпълних със съчувствие и милост към себе си и другите. А колкото повече виждах собствения си характер между редовете, толкова повече се изпълвах със смирение и разбирах, че източникът на повечето от проблемите в живота ми съм самата аз. След като прочетох тази книга, осъзнах, че колкото повече се самоанализирам, толкова по-ясно виждам нуждата си от благодатта на Бога и нуждата да давам благодат на другите.


Моята покана към вас не е непременно да си купите и прочетете тази книга или да започнете да правите всички тестове, които можете да откриете, а да започнете едно пътешествие на размисъл върху характера си.


Нещо практично, което можете да направите, е да прекарате време в анализ на действията и думите си, когато сте попаднали в конфликт. Каква беше мотивацията зад тях? Защо направихте това, което направихте? Убедена съм, че ако прекарваме толкова време в задаване на въпроси към себе си, колкото прекарваме в коментиране на чуждите думи и действия, толкова по-голяма вероятност ще има да се превърнем в хора, които живеят като „Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим“.


И разбира се най-добрият тест винаги остава тестът на Божието слово. Оглеждайте се в него всяка сутрин и всеки ден като в огледало и дръжте сърцата си меки, за да ви променя към по-добро.

Накрая искам да ви покажа как всеки от тези личностни стилове разкрива характера на Бога (вижте списъка по-долу). Надявам се независимо кои са вашите силни или слаби страни, винаги да се стремите да отразявате характера на Бога, който може и иска да ни променя в образа на Своя Син. В края на живота ни няма да има значение кой номер в теста сме разбрали, че сме, а отделили ли сме време да разберем какви Бог ни е създал да бъдем, къде сърцата ни имат нужда от изцеление заради грешните ни мотиви и как можем да живеем идентичността си в Христос.


1. Перфекционист - Божията добрина – тези хора разкриват Божието съвършенство и желанието Му да възстанови света до неговото първоначално добро.


2. Помощник - Божията любов – тези хора са свидетелство за Божието неспирно, жертвоготовно и щедро даване.


3. Изпълнител - Божията слава – тези хора ни напомнят за Божията слава, Той е победител и Цар на царете.


4. Романтик - Божията красота – тези хора отразяват Божието творчество и патос.


5. Изследовател - Божието всезнание – тези хора ни напомнят за Божията мъдрост и знание.


6. Верен - Божията непоколебимост – тези хора свидетелстват за Божията вярност и непоколебима любов.


7. Ентусиаст - Божията радост – тези хора разкриват Божията радост и наслада в творението, добре сравнена с детската радост.


8. Предизвикател - Божията сила – тези хора отразяват Божията власт и безкомпромисност.


9. Миротворец - Божият мир – тези хора отразяват Божията любов към мира и желанието Му за единство с Неговите деца.

Последни публикации

Виж всички
bottom of page