top of page

Бих ли служил на Бoгa по-добре, ако съм несемеен?

от Кристофър Аш


Да пропусна ли брака изцяло?

Често срещан въпрос, който ми задават някои несемейни е, ако съм загрижен за служението ми на Бога, възможно ли е да Го обичам и да Му служа по-добре, ако съм несемеен? Защото, ако мога, тогава може би трябва да пропусна брака и да живея по-ползотворен живот като несемеен мъж или жена?

 

Това отношение е в освежаващ контраст с едно общество, което изглежда мисли, че не можем да бъдем пълноценни хора без да правим секс. Дори в нашите църкви е необичайно да имаме положителен възглед за несемейното състояние. Това е иронично за едно учение, чийто основател никога не се е женил и един от чиито най-значими апостоли (Павел) е извършил своята пионерска мисионерска дейност като неженен мъж.

 

Наистина има само едно нещо, което при всички случаи трябва да се каже: цялото задължение и призвание на всяко човешко същество, което някога е живяло, е да обича Бога със сърце, ум, душа и сила. Това важи за деца и възрастни, мъже и жени, семейни и несемейни, за всеки етнос, език и култура. Това е единственото абсолютно човешко задължение и призвание във всеки ден от всеки един живот. Ние трябва да обичаме Бога. Единственият въпрос е, как ще обичаме и ще служим на Бога. И тук бракът има голямо значение. Така че нека проучим това значение.

 

Трябва да кажем четири неща:

1. Сексът няма значение за нашето взаимоотношение с Бога.

Сексът няма значение. Много е важно да прогласим това на висок глас в едно общество, което смята, че сексът има голямо значение. Нито семейното, нито несемейното състояние е по-високо в някакъв абсолютен духовен смисъл. Не е по-духовно да си несемеен, нито е по-духовно да си семеен. Старозаветнoтo учение се е старало да формира ясна граница между него и ханаанските религии, в които сексът е имал религиозно значение. Свещениците и левитите обикновено били женени, както всички останали. Единствената разлика била, че правилата за браковете им били малко по-строги, за да се избегне дори съмнение за сексуално неправомерно поведение. Сред апостолите Петър е бил женен (Мат. 8:14-15), както и други (1 Кор. 9:5). Всичко това няма никакво религиозно значение. Сексът не трябва да бъде задължителен, както в ханаанската религия. Но също така не трябва да се забранява, както Павел изяснява в 1 Тимотей 4:3, и също в 1 Коринтяни 7:1-6 (където Павел категорично не е съгласен с предположението, че е добре мъжът да не прави секс с жена си). Следователно от гледна точка на позицията на един човек пред Бога, няма никакво значение дали е семеен или несемеен.


2. Ние намираме нашата идентичност и преживяваме любов в Божието семейство.

Сексът няма никакво значение, що се отнася до приближаването до Бога, нито е начинът да намерим удовлетворение или приятелство за себе си в този свят. Бракът не е Божият отговор на самотата; ние трябва да изпитаме любов и принадлежност в контекста на общение с Бога и нашите братя и сестри християни. Несемейните няма нужда да бъдат самотни, ако нашите църкви са общности на приобщаваща любов. „Несемеен“ не трябва да означава „самотен“. Несемейните не би следвало да бъдат „необвързани“, реещи се сами по света, а по-скоро – както и семейните – мъже и жени, които принадлежат към любящи общности - семейството на Бога. Ако са самотни, това може да се дължи на факта, че нашите църковни общности не функционират правилно, за да ги включат в естествено топло общение и приятелства. Толкова често чуваме за несемейни, които рядко са канени на семейни ястия или вечери, защото винаги тези, които биват канени са двойки. Това не трябва да бъде така.


3. Някои ще устоят в това да бъдат несемейни заради Божието царство.

Факт е, че липсата на брак за повечето хора е скъпо-струващо лишение. Съзнателно използвам думата „лишение“. Библията признава това, което знаем от ежедневния опит: че сексуалните желания са правилни и естествени. Под сексуални желания имам предвид много повече от интензивните физически копнежи, но и всички общи и естествени въжделения за брак, дом и семейство. Да не можеш да задоволиш тези копнежи е скъпо лишение, което обикновено носи много болка.


В Матей 19:11-12, Исус използва шокиращата дума „скопец“ (или още „евнух“), когато говори за това, и учи, че „има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство“ (Мат. 19:12). Някои са неспособни да създадат семейство поради някаква физическа или психологическа неспособност, която имат от раждането си. Други са неспособни да създадат семейство поради нещо, което им се е случило: нещо в тяхното отглеждане, може би, или техните обстоятелства, които им е попречило да създадат семейство. Може просто да не срещнат някой подходящ, който да иска да създаде семейство с тях. По някаква човешка причина те не създават семейство.


Но има и трета категория. Исус дава три примера, но не защото и трите са еднакви по значение. Той дава три, така че първите два да могат да надградят до третия. (Това е позната форма в Старозаветната литература на мъдростта. Виждаме я в Притчи 30:18-19, където първите три неща са надграждане към четвъртото). Акцентът на Исус е върху тази трета категория, защото тя е толкова шокираща. Първите две са, предполагам, доста очевидни (макар и, разбира се, тъжни). Но основната му мисъл е шокиращата, че в името на Божието царство някои хора доброволно търпят това лишение; те се лишават от тази естествена благословия и изпълнението на тези естествени желания. Исус би могъл да изрази това по-меко, просто като каза: „Някои не се женят… “, но той избира да използва ужасяващата метафора на кастрацията, за да подчертае високата цена и болката на този избор. Неговата гледна точка е, че въпреки че бракът е добър, понякога е необходимо да останеш несемеен, както и Той беше.


Когато Исус завършва думите си за скопците с „Който може да приеме това, нека приеме“, трябва да сме наясно, какво има предвид. Малко вероятно е той да има предвид, че само на някои е даден духовният дар да се откажат от брака и че освен ако не се чувстваш щастлив и комфортно с този избор, той вероятно не е за теб. Да „приеме“ или „да направи място за“ една истина обикновено означава да направим място за истината за Исус. Това е, което един ученик прави и което светът не може да направи. Предизвикателството да получиш истината е успоредно на предизвикателството „Нека всеки, който има уши да слуша, нека слуша“. Така че всички ученици трябва да приемат тази истина, която Исус учи.


Идеята е, че всички ученици трябва да направят място в мисленето си за шокиращата възможност, да не създадат семейство, колкото и скъпо и болезнено да е това. Да бъдеш ученик на Исус означава да поставиш Исус, Неговото евангелие и Неговото царство на първо място във всички отношения, над всичко останало. Всички несемейни ученици трябва да бъдат отворени за този избор, защото разбират колко спешно и жизненоважно е делото на Божието царство. Така че, макар да разбираме, че сексът сам по себе си няма никакво значение, за да ни доближи до Бога или да ни отведе по-далеч от Бога, ние също трябва да отделим място в нашето мислене за скъпо-струващия факт, че някои ученици ще се откажат от брака в името на Царството.


4. Да създадеш семейство, усложнява много нещата.

Ако хората смятат, че могат да служат на Бога по-добре несемейни, това вероятно се дължи на това, което Павел учи в 1 Коринтяни 7. Много е важно да сме наясно, какво казва и какво не казва Павел в своето дълго учение за семейните и несемейните състояния в тази глава. Сега се фокусираме само върху това, дали той смята, че можем да служим на Бога по-добре несемейни. Първо, трябва да припомним, че в стихове 1-6 Павел ясно показва, че подкрепя брака и редовния секс в рамките на брака. Павел никога не е бил аскет, човек, който смята, че лишаването е добро, само по себе си. Той не е бил враждебен към секса (1 Кор. 7:2-5). Самият той може да е бил женен (както почти всички равини е трябвало да бъдат) и впоследствие да е овдовял. И въпреки че към онзи момент, не е бил женен (както знаем от ст. 8 и от 1 Кор. 9:5), той без съмнение изпитва сексуално изкушение, като всеки друг. Но като цяло смята, че е най-добре, ако мъжете и жените създават семейства и след това имат редовен секс в рамките на брака.

 

Мога ли да служа на Бога по-добре, ако съм несемеен?

И така, мога ли да служа на Бога по-добре, ако съм несемеен? Краткият отговор е не: нито по-добре, нито по-зле, но със сигурност различно. Вие със сигурност ще служите на Бога по различен начин, ако сте семейни. Ще посветите енергията и желанията си на изграждане на взаимоотношения на вярност, които са модел и образ на любовта на Христос към Неговата църква, любов, която прелива към другите в любящо служене. Ако Бог пожелае, вие ще посветите енергията си на раждането, растежа и благочестивото отглеждане на деца. И всичко това ще ви коства много.


Следователно ще има други начини, по които вие няма да можете да служите на Бога, но несемейните ще могат. Тези други начини на служение трябва да бъдат отслужени. Някои хора трябва да ги отслужат, особено, може би, някои служения, които включват безкрайни пътувания, или някои специфични видове пионерска междукултурна мисионерска работа.


И за някои, това ще означава скъпа и болезнена загуба на брака, секса и човешкото семейство. Трябва да уважаваме и да се молим за тези, които правят този избор, и тези, за които този избор е бил направен, независимо от причината. Трябва да се молим те да упражняват сексуален самоконтрол и да се научат на задоволство извън брака, както и ние да ги помолим да се молят за семейните, също да упражняват сексуален самоконтрол в брака и да се научат на задоволство в брака си. Нито един от двата варианта не е лесен.


Изборът, дали да създадем семейство или не, е въпрос на християнска свобода. Нека никой не ви казва, какво решение да вземете. Ако вашият потенциален съпруг или съпруга споделя вашата вяра, ако сте християнин, и ако той или тя желае да се бракосъчетае с вас, вие сте свободни да създадете семейство. Няма да сте по-близо до Бога, ако го направите, и няма да сте по-близо до Бога, ако не го направите. Вие няма непременно да служите на Бога по-добре, ако го направите, и няма да служите на Бога по-добре, ако не го направите, но със сигурност ще служите на Бога по различен начин.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page