Аз ще поема твоята тъмна страна върху Себе Си

Макс Лукадо

Карл Блох, Христос подиграван от войник
Карл Блох, Христос подиграван от войник

Какво би се случило със Звяра, ако не се бе появила Красавицата? Знаете приказката. Имало време, когато лицето му било красиво, а дворецът – прекрасен. Но това било преди проклятието, преди сенките да обвият замъка на принца. И когато настъпва тъмнината, той се скрива. Уединен в замъка си, остава сам със своята космата муцуна, святкащи зъби и лошо настроение.