top of page

Програма „Варнава“ випуск 2018/2019 завърши!

По време на заключителната конференция по програма „Варнава“ випуск 2018/2019 завърши и вторият екип от стажанти в БХСС. Конференцията се проведе от 17 до 19 май в град София в базата на „Библейска лига“. Темата на срещата беше „Да продължим...“ да следваме Исус, да се учим от Него и да служим като Него. Участниците в програма „Варнава“ изучаваха заедно „Посланието към евреите“ и дискутираха как могат да пазят вярата си до края. След изучаването на Евреи 3-4 глава и дискусия за „почивката“, за която Словото ни говори, всички заедно се качихме на Витоша и се насладихме на денят, в които Бог отново ни припомни какво означава да влизаме в почивката Му ежедневно.

За първи път в програма „Варнава“ завърши участник от второ ниво, което включва менторство на участник от първо ниво. След празнична вечеря и програма всички получиха сертификати за завършване на стажа, подробна оценка от своите ментори, книга, значка и покана да продължат служението си в БХСС като доброволци в програма „Верните“.

Времето ни заедно със седемте участника през изминалата година отново ни показа Божията намеса в живота на студентите и служителите в БХСС. Евреи 11 глава разказва какво Божиите хора са направили чрез вяра. Осъзнаването, че сме част от обикновените и несъвършени хора, за които четем там, ще ни дава надежда, че и ние можем да живеем за Бога с вяра, която ни дава сила да видим чудеса и да изтърпим страдания. Вярваме и се молим всеки един от участниците във „Варнава“ да се нареди в редиците на Божиите хора, които не се съмняват в Божиите обещания докрай.

bottom of page