Missio Dei

Missio Dei (Мисия  на  Бога) е блогът на БХСС със статии, написани от Екипа, доброволци, и студенти на БХСС.