Лидерски дни

БХСС организира интерактивни, практически семинари за водачи в три региона на България. Ако сте студентски лидер в БХСС или искате да се включите по-активно в работата на студентската група, прочетете по-долу за тези дни на обучение.

Лидерски ден 1: Ще изучаваме примера на Давид в ръководенето и ще се учим да бъдем лидери с виждане и стратегия. Също така ще имаме практическо обучение за това как да подготвим библейска дискусия.

 

Място                                  Дати                        Контакт за повече информация

Варна                                  10.11.2019             Десислава Момчева

София                                  17.11.2019            Крейг Уайрънс

Велико Търново               17.11.2019             Иван Иванов

Лидерски ден 2: Ще изучаваме примера на Исус в това как да сме водачи-слуги и ще мислим за практическите последици от това в нашето ръководене. Следобяд ще дадем практически предложения и принципи за водене на дискусия.

Място                                   Дати                      Контакт за повече информация

Варна                                   1.12.2019              Десислава Момчева

София                                   1.12.2019              Крейг Уайрънс

Велико Търново                1.12.2019              Иван Иванов

Лидерски ден 3: Ще изучаваме мъдрост в лидерство. Ще говорим за приоритетите на водача и как да планираме времето си.

Място                                   Дати                      Контакт за повече информация

Варна                                                                   Десислава Момчева

София                                                                  Крейг Уайрънс

Велико Търново                                                Иван Иванов