Ела и виж

Фестивал на възможностите

Фестивалът е празник за служението и дейността на евангелския свят в България. 

Той е възможност за среща между църкви, организации и служения за опознаване, насърчение и обмен на контакти.

Фестивал на възможностите "Ела и виж" на 27 март! През деня ще има възможност да чуете представяне на служенията в България и да разберете повече за това какво се случва в нашата страна. Също така през целия ден ще има изложение на много организации с възможност да се запознаете с тях и да чуете повече за тяхната дейност.

Ако дойдете, ще имате възможността:

  • да чуете истории за това какво Бог прави в България;

  • да се включите в интерактивни и полезни дискусии и семинари;

  • да се запознаете с много служения, които работят в България;

  • да научите как вие можете да участвате и подкрепите служенията;

  • и още много повече!

Вижте по-долу програмата кои организации ще участват и повече за организаторите на събитието.

Имате ли служение или организация?

Искате ли да се включите в "Ела и виж"?

  • Facebook

Програма

10:00 - Въведение

11:00 - Семинари

12:00 - Семинари

13:00 - "Ела и виж" - свидетелства, интервюта, молитва и кратко послание

15:30 - Заключение

** Програмата ще бъде актуализирана с повече подробности, когато получим потвърждение от участниците.

** Във фоайето и залата през цялото време ще има представяне на различни християнски служения и бизнеси.