Трилогия "Проповедта на планината"

БХСС ви кани на "Зуум Tрилогия" - нашето виртуално манускриптно индуктивно библейско изучаване. Ще изучаваме великото послание на Исус върху темата за ученичество и живот в Царството Му.

6 - 11 април 2020

всяка вечер от 19:00

зуум среща

БХСС ви кани на "Зуум Tрилогия" - нашето виртуално манускриптно индуктивно библейско изучаване. Ще изучаваме великото послание на Исус върху темата за ученичество и живот в Царството Му.

След като получим вашия регистрация, ще ви изпратим линка към зуум срещи и материалите, които ще са ви необходими за Трилогията. Цената за регистрация е безплатно.

Програма

8:00 закуска

9:00 молитва

9:30 изучаване на Битие 

13:00 обяд

14:00 свободно време и игри

17:00 изучаване на Битие 

19:00 вечеря

20:00 изучаване на Битие 

21:30 свободно време и игри